Väliruudut

Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain Game Makerin Pro-versiossa.

Monissa peleissä käytetään niin kutsuttuja väliruutuja. Nämä näyttävät joko videon, kuvan tai jotain tekstiä. Yleensä niitä käytetään pelin alussa (johdantona), tason alussa tai pelin lopussa (esimerkiksi lopputekstit). Game Makerissa tällaiset väliruudut, joissa on tekstiä, kuvia tai videota, voidaan näyttää milloin tahansa pelin aikana.

Oletuksena nämä väliruudut näytetään peliruudun sisällä, mutta on myös mahdollista näyttää ne erillisessä ikkunassa. Peli keskeytyy siksi aikaa, kun väliruutu on näkyvissä. Pelaaja voi palata takaisin peliin painamalla Escape-näppäintä tai klikkaamalla hiirellä ikkunaa. (Näitä asetuksia voidaan muuttaa; ks. alla.)

Seuraavia funktioita voidaan käyttää väliruutujen näyttämiseen:

splash_show_video(fname,loop) Näyttää videoväliruudun. fname on videotiedoston nimi. Se, tuetaanko tiettyä videotiedostoa, riippuu koneen ajureista. Yleensä voit käyttää .avi, .mpg ja .wmv-tiedostoja, mutta vältä erikoispakkausmenetelmiä (codec). On parasta laittaa videotiedosto pelin kansioon tai alikansioon. loop määrittää, toistetaanko video uudelleen.
splash_show_text(fname,delay) Näyttää tekstiväliruudun. fname on tekstitidoston nimi. Voit näyttää joko tavallisia tekstitiedostoja (.txt) tai RTF-tiedostoja (Rich Text File). RTF-tiedostot voivat mm. sisältää kuvia. delay määrittää viiveen (millisekunteina), ennen kuin palataan takaisin peliin. Aseta sen arvoksi 0, niin peli odottaa, kunnes pelaaja painaa Escape-näppäintä tai klikkaa hiirellä ikkunaa.
splash_show_image(fname,delay) Näyttää kuvaväliruudun. fname on kuvatiedoston nimi. Monia kuvaformaatteja (esimerkiksi .bmp, .jpg, .tif ja .wmf) tuetaan, mutta animoituja kuvia ei voi käyttää. delay on viive (millisekunteina), jonka jälkeen palataan takaisin peliin.

Seuraavien funktioiden avulla on mahdollista muuttaa väli-ikkunoiden näyttötapaa:

splash_set_main(main) Määrittää, näytetäänkö väliruutu pelin pääikkunassa (oletuksena true (tosi)) vai erillisessä ikkunassa (false (epätosi)).
splash_set_scale(scale) Asettaa skaalauskertoimen, jota käytetään näytettäessä välivideota tai -kuvaa. Arvolla 0 skaalauskerroin asetetaan niin, että ikkuna täyttyy (oletus).
splash_set_cursor(vis) Asettaa hiiren osoittimen näkyvyyden väliruudussa. Oletuksena se on näkyvä. Videoiden tapauksessa sitä ei voi kytkeä pois päältä.
splash_set_color(col) Asettaa kuvaa tai videota ympäröivän alueen värin.
splash_set_caption(cap) Asettaa väliruutuikkunan otsikon. Tällä on vaikutusta vain, jos käytetään erillistä väliruutuikkunaa. Oletuksena käytetään tyhjää merkkijonoa.
splash_set_fullscreen(full) Määrittää, käytetäänkö koko ruudun kokoista ikkunaa vai ei. Tällä on vaikutusta vain, jos käytetään erillistä väliruutuikkunaa. Oletuksena käytetään tavallista ikkunaa.
splash_set_border(border) Määrittää sen, näytetäänkö ikkunalla reuna. Tällä on vaikutusta vain, jos käytetään erillistä, tavallista väliruutuikkunaa. Oletuksena reuna on käytössä.
splash_set_size(w,h) Asettaa väliruutuikkunan koon. Tällä on vaikutusta vain, jos käytetään erillistä, tavallista väliruutuikkunaa. Oletuskoko on 640x480.
splash_set_adapt(adapt) Määrittää sen, pitääkö ikkunan koko mukauttaa skaalatun videon tai kuvan kokoon. Tällä on vaikutusta vain, jos käytetään erillistä väliruutuikkunaa. Oletuksena adapt on tosi.
splash_set_top(top) Määrittää sen, pitääkö ikkunan pysyä muiden ikkunoiden päällä. Tällä on vaikutusta vain, jos käytetään erillistä väliruutuikkunaa. Oletuksena arvo on tosi.
splash_set_interrupt(interrupt) Määrittää sen, tuleeko peli pysäyttää väliruudun näyttämisen ajaksi. Tällä on vaikutusta vain, kun käytetään erillistä väliruutuikkunaa. Oletuksena arvo on tosi.
splash_set_stop_key(stop) Määrittää sen, tuleeko väliruudun näyttäminen pysäyttää, kun pelaaja painaa Escape-painiketta. Oletuksena arvo on tosi.
splash_set_stop_mouse(stop) Määrittää sen, tuleeko väliruudun näyttäminen pysäyttää, kun pelaaja klikkaa hiirellä väliruutuikkunaa. Oletuksena arvo on tosi.

On myös yksi erityisentyyppinen väliruutuikkuna, joka on Game Information (pelin tiedot). Sitä voi muokata Game Makerissa. Voit näyttää sen käyttämällä seuraavaa funktiota. Voit myös ladata erillisen ohjetiedoston. Tämä liittyy läheisesti tekstiväliruudun näyttämiseen, mutta ruutua hallinnoidaan sen mukaan, mitä on asetettu pelitietoja määritellessä, eikä yllä olevien asetusten mukaan. Se myös näytetään eri ruudussa, joten on mahdollista näyttää sekä pelin tietoikkuna että väliruutu samalla hetkellä. Nämä funktiot toimivat myös Lite-versiossa.

show_info() Näyttää Game Information (Pelin tiedot) -ikkunan.
load_info(fname) Lataa pelin tiedot tiedostosta fname. Tämän tulee olla RTF-tiedosto (Rich Text File). Tällä tavoin on mahdollista näyttää erilaisia ohjetiedostoja eri tilanteissa. Huomaa, että toisin kuin väliruuduissa, tämä RTF-tiedosto ei voi sisältää kuvia.