CD-musiikki

Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain Game Makerin Pro-versiossa.

On olemassa myös funktioita, joiden avulla musiikkia voidaan soittaa CD:ltä.

cd_init() Tätä täytyy kutsua ennen muiden funktioiden käyttämistä. Tätä tulisi myös kutsua, kun CD vaihtuu (tai yksinkertaisesti sanottuna aika ajoin).
cd_present() Palauttaa totuusarvon siitä, onko CD asetettuna oletus-CD-asemaan.
cd_number() Palauttaa CD:n kappaleiden määrän.
cd_playing() Palauttaa totuusarvon siitä, soitetaanko CD:tä.
cd_paused() Palauttaa totuusarvon siitä, onko CD pysäytetty.
cd_track() Palauttaa senhetkisen kappaleen numeron (1=ensimmäinen).
cd_length() Palauttaa koko CD:n pituuden millisekunteina.
cd_track_length(n) Palauttaa kappaleen n pituuden millisekunteina.
cd_position() Palauttaa senhetkisen kohdan CD:llä millisekunteina.
cd_track_position() Palauttaa senhetkisen kohdan soivasta kappaleesta millisekunteina.
cd_play(first,last) Käskee CD:tä soittamaan kappaleet väliltä first (ensimmäinen) - last (viimeinen). Jos haluat soittaa koko CD:n, anna argumenteiksi 1 ja 1000.
cd_stop() Lopettaa soittamisen.
cd_pause() Keskeyttää soittamisen.
cd_resume() Jatkaa soittamista.
cd_set_position(pos) Asettaa CD:n kohdan millisekunteina.
cd_set_track_position(pos) Asettaa senhetkisen kappaleen kohdan millisekunteina.
cd_open_door() Avaa CD-aseman luukun.
cd_close_door() Sulkee CD-aseman luukun.

On olemassa yksi funktio, jolla päästään käsiksi Windowsin multimediatoimintoihin.

MCI_command(merkkijono) Tämä funktio lähettää komentomerkkijonon Windowsin multimediajärjestelmälle käyttäen MCI:tä (Media Control Interface). Funktio palauttaa palautuneen merkkijonon. Voit käyttää tätä hallitaksesi kaikenlaisia multimedialaitteita. Katso Windowsin ohjeistus aiheesta käyttääksesi tätä komentoa. Esimerkiksi MCI_command('play cdaudio from 1') soittaa CD:n (sen jälkeen, kun olet alustanut sen oikein käyttäen muita komentoja). Tämä funktio on vain edistyneempään käyttöön!