Äänitehosteet

Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain Game Makerin Pro-versiossa.

Äänitehosteita voidaan käyttää muuttamaan sitä, miltä äänet ja taustamusiikit kuulostavat. Pidä mielessä, että ääniefektit toimivat vain wav- ja mid-tiedostojen, mutta eivät mp3-tiedostojen kanssa. Tämä osio kertoo ääniefektien käyttämiseen ja muuttamiseen käytettävistä funktioista. Näitä funktioita käyttäessä tulisi olla hyvä ymmärrys siitä, kuinka ääni ja syntetisaattorit toimivat. Funktioiden eri parametreja ei selitetä tässä. Etsi Internetistä tai kirjoista lisätietoa.

Käyttääksesi äänitehostetta johonkin tiettyyn ääneen, voit joko määrätä sen ääniresurssia määritellessäsi tai käyttää seuraavaa funktiota

sound_effect_set(snd,effect) Asettaa äänitehoste(id)en (yhdistelmän) määrättyyn ääneen. effect voi olla mikä tahansa seuraavista arvoista:
se_none (ei mitään)
se_chorus (sointutehoste)
se_echo (kaiku)
se_flanger
se_gargle (kurlaus)
se_reverb (kajahtelu)
se_compressor (puristin)
se_equalizer (tasaaja)
Voit asettaa efektien yhdistelmän summaamalla arvoja. Joten voit esimerkiksi käyttää

sound_effect_set(snd,se_echo+se_reverb);

saadaksesi kaiku- ja kajahteluefektin yhdistelmän.

Kaikilla tehosteilla on muutamia oletusasetuksia. Voit muuttaa näitä asetuksia sen jälkeen, kun efektiä on käytetty ääneen. Järjestys on ratkaisevaa. Ensin ääneen käytetään jotain efektiä ja sitten sille asetetaan parametreja. Kun käytät efektejä ääneen uudemman kerran, asetukset katoavat ja ne on asetettava uudestaan. Huomaa, että kaikkien parametrien on oltava tietyllä välillä, joka on osoitettu alapuolella. Seuraavat funktiot ovat käytettävissä efektien parametrien muuttamiseen:

sound_effect_chorus(snd,wetdry,depth,feedback,frequency,wave,delay,phase) Asettaa parametrit määrätyn äänen sointutehosteelle. Seuraavat parametrit ovat asetettavissa:
wetdry (kostea/kuiva) Kostean (käsitelty) signaalin ja kuivan (käsittelemätön) signaalin suhde. (väli: 0 - 100, oletus 50)
depth (syvyys) Prosenttiosuus, jolla viiveaikaa moduloidaan pientaajuusoskillaattorilla, prosenttiyksikön sadasosina. (väli: 0 - 100, oletus 25)
feedback (palaute) Prosenttiosuus ulosmenosignaalista, joka syötetään takaisin tehosteen syöttöön. (väli: -99 - 99, oletus 0)
frequency (taajuus) Pientaajuusoskillaattorin taajuus. (väli: 0 - 10, oletus 0)
wave (aalto) Pientaajuusoskillaattorin aaltomuoto. (0 = kolmio, 1 = aalto, oletus 1)
delay (viive) Millisekuntien määrä, jolla syöttöä viivytetään ennen kuin se toistetaan. (väli: 0 - 20, oletus 0)
phase (jakso) Vasemman ja oikean pientaajuusoskillaattorin jakson erotus. (väli: 0 - 4, oletus 2)
sound_effect_echo(snd,wetdry,feedback,leftdelay,rightdelay,pandelay) Asettaa parametrit määrätyn äänen kaikutehosteelle. Seuraavat parametrit voidaan asettaa:
snd (kostea/kuiva) Kostean (käsitelty) signaalin ja kuivan (käsittelemätön) signaalin suhde. (väli: 0 - 100, oletus 50)
feedback (palaute) Prosenttiosuus, joka syötetään takaisin syöttöön. (väli: 0 - 100, oletus 0)
leftdelay (vasen viive) Vasemman kanavan viive millisekunteina. (väli: 1 - 2000, oletus 333)
rightdelay (oikea viive) Oikean kanavan viive millisekunteina. (väli: 1 - 2000, oletus 333)
pandelay (pan-viive) Vaihdetaanko vasen ja oikea viive jokaisella perättäisellä kaiulla. (0 = älä vaihda, 1 = vaihda, oletus 0)
sound_effect_flanger(snd,wetdry,depth,feedback,frequency,wave,delay,phase) Asettaa parametrit määrätyn äänen flanger-tehosteelle. Seuraavat parametrit voidaan asettaa:
wetdry (kostea/kuiva) Kostean (käsitelty) signaalin ja kuivan (käsittelemätön) signaalin suhde. (väli: 0 to 100, oletus 50)
depth (syvyys) Prosenttiosuus, jolla viiveaikaa moduloidaan pientaajuusoskillaattorilla, prosenttiyksikön sadasosina. (väli: 0 - 100, oletus 25)
feedback (palaute) Prosenttiosuus ulosmenosignaalista, joka syötetään takaisin efektin syöttöön. (väli: -99 - 99, oletus 0)
frequency (taajuus) Pientaajuusoskillaattorin taajuus. (väli: 0 - 10, oletus 0)
wave (aalto) Pientaajuusoskillaattorin aaltomuoto. (0 = kolmio, 1 = aalto, oletus 1)
delay (viive) Syötön viiveen määrä ennen toistoa millisekunteina. (väli: 0 - 20, oletus 0)
phase (jakso) Vasemman ja oikean pientaajuusoskillaattorin jakson erotus. (väli: 0 - 4, oletus 2)
sound_effect_gargle(snd,rate,wave) Asettaa parametrit määrätyn äänen kurlaustehosteelle. Seuraavat parametrit voidaan asettaa:
rate (rytmi) Modulaation (sävellajin muutos) rytmi hertseinä. (väli: 1 - 1000, oletus 1)
wave (aalto) Modulaatioaallon muoto. (0 = kolmio, 1 = nelikulmainen, oletus 0)
sound_effect_reverb(snd,gain,mix,time,ratio) Asettaa parametrit määrätyn äänen kajahtelutehosteelle. Seuraavat parametrit voidaan asettaa:
gain (vahvistus) Signaalin syöttövahvistus desibeleinä (dB). (väli: -96 - 0, oletus 0)
mix (sekoitus) Kajahtelusekoitus desibeleinä. (väli: -96 - 0, oletus 0)
time (aika) Kajahteluaika millisekunteina. (väli: 0.001 - 3000, oletus 1000)
ratio (suhde) Taajuussuhde. (väli: 0.001 - 0.999, oletus 0.001)
sound_effect_compressor(snd,gain,attack,release,threshold,ratio,delay) Asettaa parametrit määrätyn äänen puristintehosteelle. Seuraavat parametrit voidaan asettaa:
gain (vahvistus) Signaalin ulostulovahvistus kokoonpuristamisen jälkeen. (väli: -60 - 60, oletus 0)
attack (rynnistys) Aika ennen kuin puristus saavuttaa täyden arvonsa. (väli: 0.01 - 500, oletus 0.01)
release (laukaisu) Nopeus, jolla puristus pysähtyy sen jälkeen, kun syöttö putoaa kynnyksen alapuolelle. (väli: 50 - 3000, oletus 50)
threshold (kynnys) Piste, jossa puristuminen alkaa (desibeleinä). (väli: -60 - 0, oletus -10)
ratio (suhde) Puristussuhde. (väli: 1 - 100, oletus 10)
delay (viive) Aika sen jälkeen, kun kynnys on saavutettu ja ennen kuin rynnistysjakso alkaa (millisekunteina). (väli: 0 - 4, oletus 0)
sound_effect_equalizer(snd,center,bandwidth,gain) Asettaa parametrit määrätyn äänen tasaajatehosteelle. Seuraavat parametrit voidaan asettaa:
center (keski) Keskitaajuus (hertseinä). (väli: 80 - 16000)
bandwidth (kaista) Kaista (puoliaskeleina). (väli: 1 - 36)
gain (vahvistus) Vahvistus. (väli: -15 - 15)