Perusäänifunktiot

On olemassa viisi ääniin, kaksi äänen soittamiseen, yksi tarkistamaan soiko ääni, ja kaksi äänten pysäyttämiseen liittyvää perusfunktiota. Useimmat ottavat äänen indeksin argumenttina. Äänen nimi kuvaa sen indeksiä, mutta voit myös säilöä indeksin muuttujaan ja käyttää sitä.

sound_play(index) Soittaa annetun äänen kerran. Jos ääni on taustamusiikki, senhetkinen taustamusiikki pysäytetään.
sound_loop(index) Soittaa annetun äänen toistaen sitä jatkuvasti. Jos ääni on taustamusiikki, senhetkinen taustamusiikki pysäytetään.
sound_stop(index) Pysäyttää annetun äänen. Jos useampi ääni, jolla on tämä indeksi, soi, ne kaikki pysäytetään.
sound_stop_all() Pysäyttää kaikki äänet.
sound_isplaying(index) Palauttaa, soiko annettu ääni (tai sen kopio). Huomaa, että tämä funktio palauttaa toden arvon (true), kun ääni oikeasti soi kaiuttimista. Kun kutsut funktiota äänen soittamiseksi, se ei heti ehdi kaiuttimiin ja siksi tämä funktio voi vielä palauttaa epätoden arvon (false) vähän aikaa. Vastaavasti, kun ääni pysäytetään, kuulet sen vielä vähän aikaa (esim. kaiun takia) ja funktio palauttaa vielä toden arvon.

On mahdollista käyttää lisä-ääniefektejä. Ennen kaikkea, voit vaihtaa äänenvoimakkuutta ja sitä, kuuluuko ääni vasemmasta vai oikeasta kaiuttimesta. Kaikissa näissä tapauksissa äänenvoimakkuutta voidaan ainoastaan pienentää. Nämä funktiot eivät toimi tiedostoille, jotka soivat mediasoittimen kautta (kuten mp3-tiedostot).

sound_volume(index,value) Muuttaa annetun äänen voimakkuutta (0 = matala, 1 = korkea).
sound_global_volume(value) Muuttaa koko pelin äänenvoimakkuutta (kaikki ääniä) (0 = matala, 1 = korkea).
sound_fade(index,value,time) Muuttaa annetun äänen äänenvoimakkuuden uuteen arvoon (0 = matala, 1 = korkea) annetun ajan (millisekunteina) aikana. Tätä voidaan käyttää musiikin häivyttämiseen.
sound_pan(index,value) Muuttaa äänen tuloa kaiuttimista (-1 = vasemmalta, 0 = keskeltä, 1 = oikealta).
sound_background_tempo(factor) Muuttaa taustamusiikin tahtia (jos se on miditiedosto). kerroin osoittaa kertoimen, jolla tahti moninkertaistetaan. Arvo 1 vastaa tällöin normaalia tahtia. Suuremmat arvot vastaavat nopeampaa tahtia, pienemmät arvot hitaampaa tahtia. Arvon on oltava välillä 0.01 ja 100.

Mid- ja wav-tiedostojen (ja mp3-tiedostojen) lisäksi on itse asiassa olemassa neljäs tiedostotyyppi, jota voidaan toistaa: sgt-tiedostot. Kyseiset tiedostot tosin usein viittaavaat toisiin tiedostoihin, jotka kuvaavat esim. yhtye- tai tyylitietoa. Löytääkseen nämä tiedostot äänijärjestelmän on tiedettävä, missä ne sijaitsevat. Voit käyttää seuraavia funktioita asettaaksesi hakemiston, josta tiedostoja etsitään. Huomaa, että sinun on lisättävä tiedostot itse. Game Maker ei automaattisesti lisää sen tapaisia lisätiedostoja.

sound_set_search_directory(dir) Asettaa hakemiston, josta sgt-tiedostot löytyvät. Hakemistomerkkijono ei saisi sisältää viimeistä kenoviivaa.