Ikkuna

Itse peli tapahtuu ikkunassa. Tällä ikkunalla on monia ominaisuuksia, kuten onko sillä reuna, onko se kokoruudun ikkuna, jne. Tavallisesti nämä asetetaan pelin asetuksissa (Global Game Settings). Voit kuitenkin muuttaa niitä myös pelin aikana. Tähän tarkoitukseen on olemassa seuraavat funktiot:

window_set_visible(visible) Asettaa peli-ikkunan näkyvyyden (true tai false). Haluat tietenkin luonnollisesti pitää ikkunan näkyvänä koko pelin aikana. Ohjelma ei ota vastaan näppäimistökomentoja, kun ikkuna on näkymättömissä.
window_get_visible() Palauttaa totuusarvon siitä, onko peli-ikkuna näkyvä.
window_set_fullscreen(full) Asettaa sen, näytetäänkö ikkuna kokoruudun tilassa.
window_get_fullscreen() Palauttaa totuusarvon siitä, näytetäänkö ikkuna kokoruudun tilassa.
window_set_showborder(show) Asettaa sen, näkyykö ikkunan reuna. (Kokoruudun tilassa se ei näy koskaan.)
window_get_showborder() Palauttaa totuusarvon siitä, näkyykö ikkunan reuna ikkunatilassa.
window_set_showicons(show) Asettaa sen, näytetäänkö ikkunan painikkeet (pienennä, suurenna, sulje). (Kokoruudun tilassa niitä ei näytetä koskaan.)
window_get_showicons() Palauttaa totuusarvon siitä, näkyvätkö ikkunan painikkeet ikkunatilassa.
window_set_stayontop(stay) Asettaa sen, tuleeko ikkunan pysyä aina muiden ikkunoiden päällä.
window_get_stayontop() Palauttaa totuusarvon siitä, pysyykö ikkuna aina muiden ikkunoiden päällä.
window_set_sizeable(sizeable) Asettaa sen, onko ikkunan koko pelaajan muutettavissa. (Pelaaja voi muuttaa sen kokoa vain, jos reuna on näkyvissä ja ikkuna ole kokoruudun tilassa.)
window_get_sizeable() Palauttaa totuusarvon siitä, onko ikkunan koko pelaajan muutettavissa.
window_set_caption(caption) Asettaa ikkunan otsikkomerkkijonon. Tavallisesti määrität tämän huonetta määritettäessä ja sitä voidaan muuttaa muuttujalla room_caption. Tämä funktio ei siis tavallisesti ole hyödyllinen, ellet piirrä huonetta itse, etkä anna Game Makerin tehdä sitä. Otsikko on näkyvissä vain, kun ikkunalla on reuna, ja se ei ole kokoruudun tilassa.
window_get_caption() Palauttaa ikkunan otsikon.
window_set_cursor(curs) Asettaa ikkunassa käytettävän hiiren osoittimen. Voit käyttää seuraavia vakioita:

cr_default (oletus)
cr_none (ei mitään)
cr_arrow (nuoli)
cr_cross (risti)
cr_beam (tekstivalinta)
cr_size_nesw (koon muutos etuviistossa)
cr_size_ns (koon muutos pystysuunnassa)
cr_size_nwse (koon muutos takaviistossa)
cr_size_we (koon muutos vaakasuunnassa)
cr_uparrow (nuoli ylös)
cr_hourglass (tiimalasi)
cr_drag (raahaaminen)
cr_nodrop (ei voida pudottaa)
cr_hsplit
cr_vsplit
cr_multidrag
cr_sqlwait (sql-tiimalasi)
cr_no (ympyrä jonka päällä vinoviiva)
cr_appstart (nuoli ja pieni tiimalasi)
cr_help (nuoli ja kysymysmerkki)
cr_handpoint (käsi)
cr_size_all (nelipäinen nuoli)

Ennen kaikkea piilottaaksesi hiiren osoittimen, käytä arvoa cr_none.
window_get_cursor() Palauttaa ikkunassa käytettävän osoittimen.
window_set_color(color) Asettaa sen ikkunan osan värin, jota ei käytetä huoneiden esittämiseen.
window_get_color() Palauttaa ikkunan värin.
window_set_region_scale(scale,adaptwindow) Jos ikkuna on suurempi kuin itse huone, tavallisesti huone näytetään ikkunassa keskitettynä alueena. On tosin myös mahdollista määrittää, että se tulee skaalata täyttääkseen koko ikkunan tai osan siitä. Arvo 1 tarkoittaa, että skaalausta ei käytetä. Jos käytät arvoa 0, alue skaalataan täyttämään koko huoneen. Jos asetat sen negatiiviseksi arvoksi, alue skaalataan suurimpaan mahdolliseen kokoon ikkunan sisällä niin, että kuvan suhteet säilyvät (usein haluat sen tapahtuvan näin). adaptwindow määrittää sen, tuleeko ikkunan koko sovittaa, jos skaalattu huone ei sovi sisään. Ikkunan sovittamisesta on hyötyä vain, jos skaalauskerroin on positiivinen.
window_get_region_scale() Palauttaa piirtoalueen skaalauskertoimen.

Ikkunalla on sijainti ruudulla ja koko. (Kun puhumme sijainnista ja koosta, tarkoitamme aina ikkunan pääosaa ilman reunoja.) Voit muuttaa näitä, vaikkakin harvoin teet sen pelin sisältä. Tavallisesti ne määritetään automaattisesti tai pelaajan toimesta. Seuraavia funktioita voidaan käyttää ikkunan sijainnin ja koon muuttamiseen. Huomaa, että nämä funktiot toimivat ikkunatilan kanssa. Jos ikkuna on kokoruudun tilassa, niitä voidaan silti käyttää, mutta niillä on vaikutusta vain, kun vaihdetaan kokoruudun tila pois päältä.

window_set_position(x,y) Asettaa ikkunan (pääosan) sijainnin annettuun sijaintiin.
window_set_size(w,h) Asettaa ikkunan (pääosan) koon annettuun kokoon. Huomaa, että jos annettu koko on liian pieni, jotta piirtoalue mahtuisi siihen, se pidetään tarpeeksi suurena, jotta alue mahtuu.
window_set_rectangle(x,y,w,h) Asettaa ikkunan suorakulmion sijainnin ja koon. (Tekee molemmat edelliset tehtävät yhdessä askeleessa.)
window_center() Keskittää ikkunan ruudulla.
window_default() Antaa ikkunalle oletuskoon ja -sijainnin (keskitettynä) ruudulla.
window_get_x() Palauttaa ikkunan x-koordinaatin.
window_get_y() Palauttaa ikkunan y-koordinaatin.
window_get_width() Palauttaa ikkunan leveyden.
window_get_height() Palauttaa ikkunan korkeuden.

Mainittakoon jälleen, ettet luultavasti koskaan halua käyttää yhtäkään ikkunan sijoittamisfunktioista, sillä Game Maker huolehtii näistä automaattisesti.

Joissain harvoissa tapauksissa voit haluta tietää hiiren osoittimen sijainnin suhteessa ikkunaan. (Tavallisesti käytät aina hiiren osoittimen sijaintia suhteessa huoneeseen tai näkymään.) Tätä varten on olemassa seuraavat funktiot.

window_mouse_get_x() Palauttaa hiiren osoittimen x-koordinaatin ikkunassa.
window_mouse_get_y() Palauttaa hiiren osoittimen y-koordinaatin ikkunassa.
window_mouse_set(x,y) Asettaa hiiren osoittimen sijainnin ikkunassa annettuihin arvoihin.