Näyttö

Näyttö edustaa koko monitorin aluetta. Sillä on koko (tyypillisesti 1024x768 tai 1280x1024), värisyvyys, joka tarkoittaa bittien määrää, jota käytetään esittämään yhtä kuvapistettä (tyypillisesti 16 = High Color tai 32 = Full Color), sekä virkistystaajuus, joka ilmaisee, montako kertaa sekunnissa näytöllä oleva kuva päivittyy sekunnin aikana (tyypillisesti välillä 60 - 120). Näitä asetuksia voidaan tavallisesti muuttaa näytön ominaisuuksista. Pelien tapauksessa, varsinkin kun ne suoritetaan kokoruudun tilassa, on kuitenkin tärkeää voida muuttaa näitä asetuksia. Kaikille näille asetuksille voidaan antaa alkuarvot pelin asetuksissa (Global Game Settings). Seuraavia funktioita voidaan käyttää pelin aikana. Huomaa kuitenkin, että asetuksien muuttaminen pelin aikana johtaa aikaviiveeseen, sillä kaikki täytyy rakentaa uudelleen. Funktiot tilan asettamiseen ovat käytettävissä vain Pro-versiossa.

display_get_width() Palauttaa näytön leveyden kuvapisteinä.
display_get_height() Palauttaa näytön korkeuden kuvapisteinä.
display_get_colordepth() Palauttaa värisyvyyden bitteinä.
display_get_frequency() Palauttaa näytön virkistystaajuuden.
display_set_size(w,h) Asettaa näytön leveyden w ja korkeuden h kuvapisteinä. Palauttaa totuusarvon onnistumisen mukaan. (Huomaa, että vain tietyt yhdistelmät ovat sallittuja.)
display_set_colordepth(coldepth) Asettaa värisyvyyden. Yleisesti ottaen vain 16 ja 32 ovat sallittuja arvoja. Palauttaa totuusarvon onnistumisen mukaan.
display_set_frequency(frequency) Asettaa näytön virkistystaajuuden. Vain muutamat taajuudet ovat sallittuja. Tavallisesti voit asettaa tämän arvoksi 60 samalla huoneen nopeudella saadaksesi aikaan sulavan 60 fps liikkeen. Palauttaa totuusarvon onnistumisen mukaan.
display_set_all(w,h,frequency,coldepth) Asettaa kaiken kerralla. Aseta -1 arvoille, joita et halua muuttaa. Palauttaa totuusarvon onnistumisen mukaan.
display_test_all(w,h,frequency,coldepth) Testaa, ovatko määritetyt asetukset sallittuja. Se ei muuta asetuksia. Aseta -1 arvoille, joita et halua muuttaa. palauttaa totuusarvon siitä, ovatko asetukset sallittuja.
display_reset() Palauttaa näytön asetukset takaisin asetuksiin, jotka olivat käytössä ohjelman käynnistyessä.

Toisinaan on hyödyllistä saada tietoa hiiren osoittimen sijainnista näytöllä tai muuttaa tätä sijaintia. Tätä varten on olemassa seuraavat funktiot:

display_mouse_get_x() Palauttaa hiiren osoittimen x-koordinaatin näytöllä.
display_mouse_get_y() Palauttaa hiiren osoittimen y-koordinaatin näytöllä.
display_mouse_set(x,y) Asettaa hiiren osoittimen sijainnin näytöllä annettuihin arvoihin.