Tiilet

Kuten varmaan tiedät, voit lisätä huoneeseen tiiliä. Tiili on osa taustaresurssia. Tiilet ovat vain näkyviä kuvia. Ne eivät reagoi tapahtumiin eivätkä ne aiheuta törmäyksiä. Tästä johtuen tiiliä käsitellään paljon nopeammin kuin objekteja. Kaikki, mikä ei vaadi tapahtumia tai törmäyksiä, on parasta toteuttaa tiilien avulla. Lisäksi usein on helpompi käyttää tiiltä hyvien grafiikoiden aikaansaamiseksi ja yksinkertaista objektia törmäystapahtumien suorittamiseen.

Tiiliä voi itse asiassa hallita enemmän kuin saatat luulla. Voit lisätä niitä huonetta suunnitellessa, mutta voit lisätä niitä myös pelin aikana. Voit muuttaa niiden sijaintia ja jopa skaalata niitä sekä tehdä niistä osittain läpinäkyviä. Tiilellä on seuraavat ominaisuudet:

Muuttaaksesi tietyn tiilen ominaisuuksia sinun on tiedettävä sen id. Kun huoneita luodessa lisäät tiiliä, id näkyy alareunassa tilapalkissa. On myös olemassa funktio, jolla saadaan tietyssä paikassa sijaitsevan tiilen id.

On olemassa seuraavat tiiliä käsittelevät funktiot:

tile_add(background,left,top,width,height,x,y,depth) Lisää huoneeseen uuden tiilen annetuilla arvoilla (ks. tarkoitukset edeltä). Funktio palauttaa tiilen id-arvon, jota voidaan käyttää myöhemmin.
tile_delete(id) Poistaa tiilen, jolla on annettu id.
tile_exists(id) Palauttaa totuusarvon siitä, onko tiili, jolla on annettu id, olemassa.

tile_get_x(id) Palauttaa annetun tiilen x-koordinaatin.
tile_get_y(id) Palauttaa annetun tiilen y-koordinaatin.
tile_get_left(id) Palauttaa annetun tiilen vasemman reunan.
tile_get_top(id) Palauttaa annetun tiilen yläreunan.
tile_get_width(id) Palauttaa annetun tiilen leveyden.
tile_get_height(id) Palauttaa annetun tiilen korkeuden.
tile_get_depth(id) Palauttaa annetun tiilen syvyyden.
tile_get_visible(id) Palauttaa totuusarvon siitä, onko annettu tiili näkyvä.
tile_get_xscale(id) Palauttaa annetun tiilen vaakasuuntaisen skaalauksen kertoimen.
tile_get_yscale(id) Palauttaa annetun tiilen pystysuuntaisen skaalauksen kertoimen.
tile_get_background(id) Palauttaa annetun tiilen taustan.
tile_get_blend(id) Palauttaa annetun tiilen värjäysvärin.
tile_get_alpha(id) Palauttaa annetun tiilen alpha-arvon.

tile_set_position(id,x,y) Asettaa annetun tiilen sijainnin.
tile_set_region(id,left,right,width,height) Asettaa annetun tiilen alueen sille määritetystä taustasta.
tile_set_background(id,background) Asettaa taustan annetulle tiilelle.
tile_set_visible(id,visible) Asettaa annetun tiilen näkyvyyden (true tai false).
tile_set_depth(id,depth) Asettaa annetun tiilen syvyyden.
tile_set_scale(id,xscale,yscale) Asettaa annetun tiilen skaalauksen.
tile_set_blend(id,color) Asettaa annetun tiilen värjäysvärin. Käytettävissä vain Pro-versiossa!
tile_set_alpha(id,alpha) Asettaa annetun tiilen alpha-arvon.

Seuraavat funktiot käsittelevät tiilien tasoja, eli joukkoja tiiliä samassa syvyydessä.

tile_layer_hide(depth) Piilottaa kaikki tiilet määrätyllä syvyystasolla.
tile_layer_show(depth) Näyttää kaikki tiilet määrätyllä syvyystasolla.
tile_layer_delete(depth) Poistaa kaikki tiilet määrätyllä syvyystasolla.
tile_layer_shift(depth,x,y) Siirtää kaikkia tiiliä määrätyllä syvyystasolla vektorin x,y suunnassa. Voidaan käyttää vierivien tiilitasojen luomiseen.
tile_layer_find(depth,x,y) Palauttaa tiilen id:n annetussa syvyydessä pisteessä (x,y). Jos pisteessä ei ole tiiliä, palautuu -1. Jos pisteessä on samassa syvyydessä useita tiiliä, ensimmäisen id palautetaan.
tile_layer_delete_at(depth,x,y) Poistaa tiilen annetussa syvyydessä pisteessä (x,y). Jos pisteessä on samassa syvyydessä useita tiiliä, ne kaikki poistetaan.
tile_layer_depth(depth,newdepth) Muuttaa annetun syvyyden kaikkien tiilien syvyyden uuteen syvyyteen. Tällä funktiolla voit siirtää kokonaisia tiilitasoja uuteen syvyyteen.