Fontit ja teksti

Peleissä tarvitsee joissain tapauksissa piirtää tekstiä. Piirtääksesi tekstin sinun on määritettävä käytettävä fontti. Fontteja voidaan määritellä luomalla fonttiresursseja (joko Game Maker -ohjelmassa tai käyttämällä funktioita resurssien luomiseen). Tekstin piirtämiseen eri tavoin on olemassa erilaisia funktioita. Jokaisessa funktiossa määrität tekstin sijainnin ruudulla. On olemassa kaksi funktiota tekstin pysty- ja vaakasuuntaisen tasauksen asettamiseen suhteessa tähän sijaintiin.

Tekstin piirtämiseen on olemassa seuraavat funktiot:

draw_set_font(font) Asettaa fontin, jota käytetään tekstin piirtämiseen. Käytä arvoa -1 asettaaksesi oletusfontin (Arial 12).
draw_set_halign(halign) Asettaa vaakasuuntaisen tasauksen, jota käytetään tekstiä piirrettäessä. Valitse arvoksi yksi seuraavista vakioista:

fa_left (vasen)
fa_center (keskitetty)
fa_right (oikea)

draw_set_valign(valign) Asettaa pystysuuntaisen tasauksen, jota käytetään tekstiä piirrettäessä. Valitse arvoksi yksi seuraavista vakioista:

fa_top (ylös)
fa_middle (keskelle)
fa_bottom (alas)

draw_text(x,y,string) Piirtää merkkijonon string kohtaan (x,y) käyttäen asetettua piirtoväriä ja alphaa. #-symboli, rivinpalautus chr(13) ja rivinvaihto chr(10) tulkitaan rivinvaihdoksi. Tällä tavalla voit piirtää tekstiä useammalle riville. (Käytä \# saadaksesi itse #-symbolin.)
draw_text_ext(x,y,string,sep,w) Tämä funktio on samanlainen kuin edellinen, mutta tässä voit määrittää kaksi muutakin asiaa. Ensinnäkin, sep on riviväli useamman rivin tekstissä. Aseta sen arvoksi -1 saadaksesi oletusarvoisen rivivälin. w asettaa tekstin leveyden kuvapisteinä. Rivit, jotka ovat pidempiä kuin tämä, jaetaan välilyöntien tai väliviivojen kohdalta. Aseta tämän arvoksi -1, jos et halua jakaa rivejä.
string_width(string) Palauttaa merkkijonon leveyden nykyisellä fontilla, niin kuin se piirrettäisiin käyttäen draw_text() -funktiota. Voidaan käyttää grafiikan tarkkaan sijoittamiseen.
string_height(string) Palauttaa merkkijonon korkeuden nykyisellä fontilla, niin kuin se piirrettäisiin käyttäen draw_text() -funktiota.
string_width_ext(string,sep,w) Palauttaa merkkijonon leveyden nykyisellä fontilla, niin kuin se piirrettäisiin käyttäen draw_text_ext() -funktiota. Voidaan käyttää grafiikan tarkkaan sijoittamiseen.
string_height_ext(string,sep,w) Palauttaa merkkijonon korkeuden nykyisellä fontilla, niin kuin se piirrettäisiin käyttäen draw_text_ext()-funktiota.

Seuraavien funktioiden avulla voit piirtää skaalattua ja käännettyä tekstiä ja käyttää myös liukuvärejä teksteissä. Nämä funktiot ovat käytettävissä vain Pro-versiossa!

draw_text_transformed(x,y,string,xscale,yscale,angle) Piirtää merkkijonon string kohtaan (x,y) samalla tavalla kuin edellä, mutta tämä skaalaa sen vaaka- ja pystysuunnassa annetuilla kertoimilla ja kääntää sitä vastapäivään angle astetta.
draw_text_ext_transformed(x,y,string,sep,w,xscale,yscale,angle) Yhdistää funktiot draw_text_ext ja draw_text_transformed. Tämä mahdollistaa usean rivin tekstin piirtämisen käännettynä ja skaalattuna.
draw_text_color(x,y,string,c1,c2,c3,c4,alpha) Piirtää merkkijonon kohtaan (x,y) kuten edellä. Neljä väriä määrittävät tekstin värit kulmiin ylävasen, yläoikea, alaoikea ja alavasen. alpha on käytettävä alphaläpinäkyvyys (0 - 1).
draw_text_ext_color(x,y,string,sep,w,c1,c2,c3,c4,alpha) Samanlainen kuin draw_text_ext(), mutta väritetyillä kärkipisteillä.
draw_text_transformed_color(x,y,string,xscale,yscale,angle,c1,c2,c3,c4,alpha) Samanlainen kuin draw_text_transformed(), mutta väritetyillä kärkipisteillä.
draw_text_ext_transformed_color(x,y,string,sep,w,xscale,yscale,angle,c1,c2,c3,c4,alpha) Samanlainen kuin draw_text_ext_transformed(), mutta väritetyillä kärkipisteillä.