Kuvien ja taustojen piirtäminen

Tavallisesti objekteilla on niihin liitetty kuva, joka piirretään. Voit kuitenkin käyttää piirtotapahtumaa (Draw) piirtääksesi muita asioita. Tämä ja muutama seuraava osio sisältävät tietoa eri mahdollisuuksista. Ensinnäkin, on olemassa funktioita, joilla voidaan piirtää kuvia ja taustoja eri tavoin. Nämä funktiot antavat lisää kuvan ulkonäön hallintamahdollisuuksia. Voit myös piirtää taustoja ja niiden osia.

draw_sprite(sprite,subimg,x,y) Piirtää kuvan sprite alikuvan subimg (-1 = senhetkinen) sen origo sijoitettuna kohtaan (x,y) (ilman värjäystä ja alphaläpinäkyvyyttä).
draw_sprite_stretched(sprite,subimg,x,y,w,h) Piirtää kuvan venytettynä niin, että se täyttää alueen, jonka vasen yläkulma on pisteessä (x,y) ja jonka leveys on w ja korkeus h.
draw_sprite_tiled(sprite,subimg,x,y) Piirtää kuvaa vierekkäin niin, että se täyttää koko huoneen. (x,y) on kohta, johon yksi kuvista piirretään.
draw_sprite_part(sprite,subimg,left,top,width,height,x,y) Piirtää määritetyn osan kuvan (sprite) alikuvasta (subimg) (-1 = senhetkinen) niin, että osan vasen yläkulma on pisteessä (x,y).

draw_background(back,x,y) Piirtää taustan back kohtaan (x,y) (ilman väritystä ja alphaläpinäkyvyyttä).
draw_background_stretched(back,x,y,w,h) Piirtää taustan venytettynä määritellylle alueelle.
draw_background_tiled(back,x,y) Piirtää taustaa vierekkäin niin, että se täyttää koko huoneen.
draw_background_part(back,left,top,width,height,x,y) Piirtää määritetyn taustan osan, niin että osan vasen yläkulma on pisteessä (x,y).

Seuraavat funktiot ovat laajennettuja versioita edellä mainituista. Näitä laajennettuja versioita voidaan käyttää vain Pro-versiossa!

draw_sprite_ext(sprite,subimg,x,y,xscale,yscale,rot,color,alpha) Piirtää kuvan skaalattuna kertoimilla xscale ja yscale ja käännettynä vastapäivään rot astetta. color on väri, jota sekoitetaan kuvaan (c_white = ei väritystä) ja alpha on läpinäkyvyyskerroin, jolla kuva sulautuu taustaansa. Arvo 0 tekee kuvasta kokonaan läpinäkyvän ja arvo 1 täysin näkyvän. Tästä funktiosta voi olla hyötyä hienojen tehosteiden luonnissa (esimerkiksi osittain läpinäkyvissä räjähdyksissä).
draw_sprite_stretched_ext(sprite,subimg,x,y,w,h,color,alpha) Piirtää kuvan venytettynä niin, että se täyttää alueen, jonka vasen yläkulma on pisteessä (x,y) ja jonka leveys on w ja korkeus h. color on värjäävä väri ja alpha on läpinäkyvyys.
draw_sprite_tiled_ext(sprite,subimg,x,y,xscale,yscale,color,alpha) Piirtää kuvaa vierekkäin niin, että se täyttää koko huoneen. Lisäksi kuvalle voidaan asettaa skaalauskertoimet ja väri sekä läpinäkyvyys.
draw_sprite_part_ext(sprite,subimg,left,top,width,height,x,y,xscale,yscale,co lor,alpha) Piirtää määritetyn osan kuvan alikuvasta (subimg) (-1 = senhetkinen) niin, että osan vasen yläkulma on pisteessä (x,y). Lisäksi kuvalle voidaan asettaa skaalauskertoimet ja väri sekä läpinäkyvyys.
draw_sprite_general(sprite,subimg,left,top,width,height,x,y,xscale,yscale,rot ,c1,c2,c3,c4,alpha) Kaikkein yleiskäyttöisin piirtofunktio. Se piirtää kuvan sprite alikuvasta subimg (-1 = senhetkinen) määritetyn osan niin, että sen vasen yläkulma on pisteessä (x,y). Lisäksi sille voidaan asettaa skaalauskertoimet, kääntökulma, väri jokaiselle neljästä kärkipisteestä (ylävasen, yläoikea, alaoikea ja alavasen) sekä alphaläpinäkyvyysarvo. Huomaa, että kääntäminen tapahtuu osan vasemman yläkulman ympäri.

draw_background_ext(back,x,y,xscale,yscale,rot,color,alpha) Piirtää taustan skaalattuna, käännettynä, värjättynä (c_white = ei värjäystä) ja läpinäkyvyydellä alpha (0-1).
draw_background_stretched_ext(back,x,y,w,h,color,alpha) Piirtää taustan venytettynä määritellylle alueelle. color on värjäysväri ja alpha on läpinäkyvyys.
draw_background_tiled_ext(back,x,y,xscale,yscale,color,alpha) Piirtää taustaa vierekkäin niin, että se täyttää koko huoneen. Lisäksi voidaan asettaa skaalauskertoimet sekä väri ja läpinäkyvyys.
draw_background_part_ext(back,left,top,width,height,x,y,xscale,yscale,color,a lpha) Piirtää määritellyn osan taustasta niin, että sen vasen yläkulma on pisteessä (x,y). Lisäksi asetetaan skaalauskertoimet sekä väri ja läpinäkyvyys.
draw_background_general(back,left,top,width,height,x,y,xscale,yscale,rot,c1,c2,c3,c4,alpha) Kaikkein yleiskäyttöisin taustan piirtämisfunktio. Se piirtää määritetyn osan taustasta niin, että sen vasen yläkulma on pisteessä (x,y). Lisäksi asetetaan skaalauskertoimet, kääntökulma, väri jokaiselle neljästä kärkipisteestä (ylävasen, yläoikea, alaoikea ja alavasen) sekä alphaläpinäkyvyysarvo. Huomaa, että kääntäminen tapahtuu osan vasemman yläkulman ympäri.