Taustat

Jokaisella huoneella voi olla enintään 8 taustaa. Huoneella voi olla myös taustaväri. Kaikkia näiden taustojen asetuksia voidaan muuttaa koodinpätkässä käyttämällä seuraavia muuttujia (huomaa, että jotkin näistä ovat taulukoita, jotka kulkevat 0:sta 7:ään, edustaen eri taustoja):

background_color Huoneen taustaväri.
background_showcolor Ilmoittaa, näytetäänkö huoneen taustaväri.
background_visible[0..7] Ilmoittaa, onko tietty taustakuva näkyvä.
background_foreground[0..7] Ilmoittaa, tuleeko taustan sijaita etualalla.
background_index[0..7] Määrittää taustakuvan indeksin (taustan nimi).
background_x[0..7] Määrittää taustakuvan X-sijainnin.
background_y[0...7] Määrittää taustakuvan Y-sijainnin.
background_width[0...7]* Ilmoittaa taustakuvan leveyden.
background_height[0...7]* Ilmoittaa taustakuvan korkeuden.
background_htiled[0..7] Määrittää, toistetaanko taustaa vaakasuunnassa.
background_vtiled[0..7] Määrittää, toistetaanko taustaa pystysuunnassa.
background_xscale[0..7] Määrittää taustan vaakasuuntaisen skaalauskertoimen. (Tämän on oltava positiivinen; et voi käyttää negatiivista arvoa muuttaaksesi taustaa peilikuvaksi.)
background_yscale[0..7] Ilmoittaa taustan pystysuuntaisen skaalauskertoimen. (Tämän on oltava positiivinen; et voi käyttää negatiivista arvoa muuttaaksesi taustaa peilikuvaksi.)
background_hspeed[0..7] Ilmoittaa taustan vierimisnopeuden (kuvapisteitä askeleella) vaakasuunnassa.
background_vspeed[0..7] Ilmoittaa taustan vierimisnopeuden (kuvapisteitä askeleella) pystysuunnassa.
background_blend[0..7] Määrittää värin, jota sekoitetaan taustakuvaan. Oletusarvo on 0. Käytettävissä vain Pro-versiossa!
background_alpha[0..7] Määrittää taustan läpinäkyvyysarvon (alpha). Arvolla 1 tausta on täysin läpinäkymätön; arvolla 0 tausta on kokonaan läpinäkyvä.