Peliohjaimet

Jotkin tapahtumat on liitetty peliohjaimiin (joystick). Kuitenkin peliohjainten täyteen hallintaan on olemassa täysi sarja peliohjaimia käsitteleviä funktioita. Game Maker tukee enintään kahta peliohjainta. Tästä syystä kaikki näistä funktioista ottavat argumentikseen peliohjaimen id-arvon.

joystick_exists(id) Ilmoittaa, onko peliohjain id (1 tai 2) olemassa.
joystick_name(id) Palauttaa peliohjaimen nimen.
joystick_axes(id) Palauttaa peliohjaimen akselien määrän.
joystick_buttons(id) Palauttaa peliohjaimen näppäimien määrän.
joystick_has_pov(id) Ilmoittaa, onko peliohjaimella kuvakulmanpisteen mahdollisuus (point-of-view).
joystick_direction(id) Palauttaa peliohjaimen id (1 tai 2) painettua suuntaa vastaavan näppäinkoodin (vk_numpad1 - vk_numpad9).
joystick_check_button(id,numb) Ilmoittaa, painetaanko peliohjaimen painiketta numb (numb on oltava väliltä 1-32).
joystick_xpos(id) Palauttaa peliohjaimen id x-akselin sijainnin (arvojen -1 ja 1 väliltä).
joystick_ypos(id) Palauttaa peliohjaimen y-sijainnin.
joystick_zpos(id) Palauttaa peliohjaimen z-sijainnin (jos sillä on z-akseli).
joystick_rpos(id) Palauttaa peliohjaimen peräsimen (tai neljännen akselin) sijainnin.
joystick_upos(id) Palauttaa peliohjaimen u-sijainnin (tai viidennen akselin).
joystick_vpos(id) Palauttaa peliohjaimen v-sijainnin (tai kuudennen akselin).
joystick_pov(id) Palauttaa peliohjaimen kuvakulmapisteen sijainnin. Tämä on kulma väliltä 0-360. 0 on eteenpäin, 90 on oikealle, 180 taaksepäin ja 270 vasemmalle. Jos mitään kuvakulmapistesuuntaa ei paineta, palautetaan arvo -1.