Hiiri

Hiiren kanssa toimimiseen on olemassa seuraavat muuttujat ja funktiot:

mouse_x* Hiiren osoittimen x-koordinaatti huoneessa. Ei muutettavissa.
mouse_y* Hiiren osoittimen y-koordinaatti huoneessa. Ei muutettavissa.
mouse_button Alas painettu hiiren painike. Arvo on joko mb_none, mb_any, mb_left, mb_middle tai mb_right.
mouse_lastbutton Viimeksi painettu hiiren painike.

Tarkistaaksesi, onko tietty hiiren painike painettuna, voit käyttää seuraavia funktioita. Tämä on erityisen hyödyllistä silloin, kun useampi näppäin on alhaalla yhtäaikaisesti.

mouse_check_button(numb) Palauttaa, onko annettu hiiren painike alhaalla (käytä arvoina mb_none, mb_left, mb_middle tai mb_right).
mouse_check_button_pressed(numb) Palauttaa, onko annettua hiiren painiketta painettu viimeisen askeleen jälkeen.
mouse_check_button_released(numb) Palauttaa, onko annettu hiiren painike vapautettu viimeisen askeleen jälkeen.

On olemassa muutamia lisäfunktioita, jotka liittyvät hiiren kanssa toimimiseen.

mouse_clear(button) Nollaa annetun hiiren painikkeen tilan. Tämä tarkoittaa sitä, ettei se enää aiheuta hiiren tapahtumia ennen kuin pelaaja vapauttaa painikkeen ja painaa sitä uudelleen.
io_clear() Nollaa kaikki näppäimistön ja hiiren tilat.
io_handle() Päivittää näppäimistön ja hiiren tilan.
mouse_wait() Odottaa, kunnes käyttäjä painaa hiiren painiketta.

Voit muuttaa hiiren kohdistimen ulkonäköä. Voit valita tähän minkä tahansa kuvan. Tähän tarkoitukseen on olemassa seuraava muuttuja:

cursor_sprite Määrittää kuvan, jota käytetään edustamaan hiiren osoitinta (oletuksena ei käytetä mitään kuvaa, tätä vastaa arvo -1). Voit asettaa jonkin kuvista tähän muuttujaan, jolloin se piirretään automaattisesti hiiren osoittimen sijaintiin. (Voit myös asettaa Windowsin hiiren osoittimen pois päältä pelin asetuksista (Global Game Settings).)