Päivämäärät ja aika

Game Makerissa on useita päivämäärien ja ajan käsittelemiseen tarkoitettuja funktioita. Kaikki päivämäärä-aika-yhdistelmät ovat reaalilukuja. Sen kokonaislukuosa on 30.12.1899 jälkeen kuluneiden vuorokausien määrä. Desimaaliosa on taas murto-osa 24 tunnin päivän kuluneesta ajasta. Seuraavat funktiot ovat käytettävissä:

date_current_datetime() Palauttaa nykyistä hetkeä vastaavan päivämäärä-aika-arvon.
date_current_date() Palauttaa nykyistä hetkeä vastaavan päivämäärä-aika-arvon, jättäen ajan huomiotta.
date_current_time() Palauttaa nykyistä hetkeä vastaavan päivämäärä-aika-arvon, jättäen päivämäärän huomiotta.
date_create_datetime(year,month,day,hour,minute,second) Luo annettuja päivämäärä- ja aika-arvoja vastaavan päivämäärä-aika-arvon.
date_create_date(year,month,day) Luo annettua päivämäärää vastaavan päivämäärä-aika-arvon.
date_create_time(hour,minute,second) Luo annettua aikaa vastaavan päivämäärä-aika-arvon.
date_valid_datetime(year,month,day,hour,minute,second) Ilmoittaa, ovatko annetut päivämäärä ja aika kelvollisia.
date_valid_date(year,month,day) Ilmoittaa, onko annettu päivämäärä kelvollinen.
date_valid_time(hour,minute,second) Ilmoittaa, onko annettu aika kelvollinen.
date_inc_year(date,amount) Palauttaa uuden päivämäärän, joka on amount vuotta myöhemmin kuin annettu päivämäärä date. amount-arvon tulee olla kokonaisluku.
date_inc_month(date,amount) Palauttaa uuden päivämäärän, joka on amount kuukautta myöhemmin kuin annettu päivämäärä date. amount-arvon tulee olla kokonaisluku.
date_inc_week(date,amount) Palauttaa uuden päivämäärän, joka on amount viikkoa myöhemmin kuin annettu päivämäärä date. amount-arvon tulee olla kokonaisluku.
date_inc_day(date,amount) Palauttaa uuden päivämäärän, joka on päivää vuotta myöhemmin kuin annettu päivämäärä date. amount-arvon tulee olla kokonaisluku.
date_inc_hour(date,amount) Palauttaa uuden päivämäärän, joka on amount tuntia myöhemmin kuin annettu päivämäärä date. amount-arvon tulee olla kokonaisluku.
date_inc_minute(date,amount) Palauttaa uuden päivämäärän, joka on amount minuuttia myöhemmin kuin annettu päivämäärä date. amount-arvon tulee olla kokonaisluku.
date_inc_second(date,amount) Palauttaa uuden päivämäärän, joka on amount sekuntia myöhemmin kuin annettu päivämäärä date. amount-arvon tulee olla kokonaisluku.
date_get_year(date) Palauttaa päivämäärää date vastaavan vuoden.
date_get_month(date) Palauttaa päivämäärää date vastaavan kuukauden.
date_get_week(date) Palauttaa päivämäärää date vastaavan viikon vuodesta.
date_get_day(date) Palauttaa päivämäärää date vastaavan päivän kuukaudesta.
date_get_hour(date) Palauttaa päivämäärää date vastaavan tunnin.
date_get_minute(date) Palauttaa päivämäärää date vastaavan minuutin.
date_get_second(date) Palauttaa päivämäärää date vastaavan sekunnin.
date_get_weekday(date) Palauttaa päivämäärää date vastaavan viikonpäivän.
date_get_day_of_year(date) Palauttaa päivämäärää date vastaavan päivän vuodesta.
date_get_hour_of_year(date) Palauttaa päivämäärää date vastaavan tunnin vuodesta.
date_get_minute_of_year(date) Palauttaa päivämäärää date vastaavan minuutin vuodesta.
date_get_second_of_year(date) Palauttaa päivämäärää date vastaavan sekunnin vuodesta.
date_year_span(date1,date2) Palauttaa päivämäärien date1 ja date2 välisen eron vuosina. Jäljelle jäävä osuus ilmoitetaan murto-osana.
date_month_span(date1,date2) Palauttaa päivämäärien date1 ja date2 välisen eron kuukausina. Jäljelle jäävä osuus ilmoitetaan murto-osana.
date_week_span(date1,date2) Palauttaa päivämäärien date1 ja date2 välisen eron viikkoina. Jäljelle jäävä osuus ilmoitetaan murto-osana.
date_day_span(date1,date2) Palauttaa päivämäärien date1 ja date2 välisen eron päivinä. Jäljelle jäävä osuus ilmoitetaan murto-osana.
date_hour_span(date1,date2) Palauttaa päivämäärien date1 ja date2 välisen eron tunteina. Jäljelle jäävä osuus ilmoitetaan murto-osana.
date_minute_span(date1,date2) Palauttaa päivämäärien date1 ja date2 välisen eron minuutteina. Jäljelle jäävä osuus ilmoitetaan murto-osana.
date_second_span(date1,date2) Palauttaa päivämäärien date1 ja date2 välisen eron sekunteina. Jäljelle jäävä osuus ilmoitetaan murto-osana.
date_compare_datetime(date1,date2) Vertailee päivämäärä-aika-arvoja date1 ja date2 toisiinsa. Palauttaa arvon -1, 0 tai 1 riippuen siitä, onko ensimmäinen arvo pienempi, yhtä suuri vai suurempi kuin toinen arvo.
date_compare_date(date1,date2) Vertailee päivämäärä-aika-arvojen date1 ja date2 päivämääräosia toisiinsa. Palauttaa arvon -1, 0 tai 1 riippuen siitä, onko ensimmäinen arvo pienempi, yhtä suuri vai suurempi kuin toinen arvo.
date_compare_time(date1,date2) Vertailee päivämäärä-aika-arvojen date1 ja date2 aikaosia toisiinsa. Palauttaa arvon -1, 0 tai 1 riippuen siitä, onko ensimmäinen arvo pienempi, yhtä suuri vai suurempi kuin toinen arvo.
date_date_of(date) Palauttaa päivämääräosan annetusta päivämäärä-aika-arvosta date, muuttaen aikaosaksi 0.
date_time_of(date) Palauttaa aikaosan annetusta päivämäärä-aika-arvosta date, muuttaen päivämääräosaksi 0.
date_datetime_string(date) Palauttaa annetun päivämäärä-aika-arvon date mukaisen merkkijonon käyttäen järjestelmän oletusformaattia.
date_date_string(date) Palauttaa annetun päivämäärä-aika-arvon date mukaisen merkkijonon sisältämän päivämäärän käyttäen järjestelmän oletusformaattia.
date_time_string(date) Palauttaa annetun päivämäärä-aika-arvon date mukaisen merkkijonon sisältämän ajan käyttäen järjestelmän oletusformaattia.
date_days_in_month(date) Ilmoittaa päivämäärä-aika-arvon date mukaisen kuukauden päivien määrän.
date_days_in_year(date) Ilmoittaa päivämäärä-aika-arvon date mukaisen vuoden päivien määrän.
date_leap_year(date) Ilmoittaa, onko päivämäärä-aika-arvon date mukainen vuosi karkausvuosi.
date_is_today(date) Ilmoittaa, onko päivämäärä-aika-arvon date mukainen hetki tänään.