Merkkijonojen käsittelyfunktiot

Seuraavat funktiot käsittelevät merkkejä ja merkkijonoja.

chr(val) Palauttaa merkkijonona merkin, jonka ascii-koodi on val.
ord(str) Palauttaa ensimmäisen merkin, joka on merkkijonossa str, ascii-koodin.
real(str) Muuntaa merkkijonon str reaaliluvuksi. str saa sisältää miinusmerkin, desimaalipisteen ja jopa kymmenpotenssiosan.
string(val) Muuntaa reaaliarvosta merkkojonon käyttämällä oletusformaattia (ei desimaaleja, jos luku on kokonaisluku, muutoin kaksi desimaalia).
string_format(val,tot,dec) Muuntaa reaaliluvun val merkkijonoksi käyttäen määrittelemääsi formaattia: tot ilmoittaa merkkien kokonaismäärän ja dec desimaalien määrän.
string_length(str) Ilmoittaa merkkijonon str merkkien määrän.
string_pos(substr,str) Ilmoittaa sijainnin, jossa merkkijono substr sijaitsee merkkijonossa str. (0 = ei esiintymiä).
string_copy(str,index,count) Palauttaa merkkijonon, joka sisältää merkkijonosta str count merkkiä, alkaen merkistä index.
string_char_at(str,index) Palauttaa merkin, joka sijaitsee merkkijonon str sijainnissa index.
string_delete(str,index,count) Palauttaa kopion merkkijonosta str, josta on poistettu count merkkiä alkaen merkistä index.
string_insert(substr,str,index) Palauttaa kopion merkkijonosta str, johon on lisätty merkkijono substr sijaintiin index.
string_replace(str,substr,newstr) Palauttaa kopion merkkijonosta str, jossa ensimmäinen löytynyt merkkijono substr korvataan merkkijonolla newstr.
string_replace_all(str,substr,newstr) Palauttaa kopion merkkijonosta str, jossa kaikki löytyneet merkkijonot substr korvataan merkkijonolla newstr.
string_count(substr,str) Palauttaa merkkijonon substr esiintymien lukumäärän merkkijonossa str.
string_lower(str) Palauttaa pienillä kirjaimilla kirjoitetun kopion merkkijonosta str. (Muuttaa vain kirjaimet A-Z.)
string_upper(str) Palauttaa isoilla kirjaimilla kirjoitetun kopion merkkijonosta str. (Muuttaa vain kirjaimet A-Z.)
string_repeat(str,count) Palauttaa merkkijonon, joka sisältää count kertaa peräkkäin merkkijonon str.
string_letters(str) Palauttaa merkkijonon, joka sisältää vain merkkijonossa str esiintyvät kirjaimet (A-Z).
string_digits(str) Palauttaa merkkijonon, joka sisältää vain merkkijonossa str esiintyvät numerot.
string_lettersdigits(str) Palauttaa merkkijonon, joka sisältää vain merkkijonossa str esiintyvät kirjaimet (A-Z) ja numerot.

Seuraavilla funktioilla on mahdollista käsitellä tekstiä leikepöydällä.

clipboard_has_text() Ilmoittaa, onko leikepöydällä tekstiä.
clipboard_get_text() Palauttaa leikepöydällä olevan tekstin.
clipboard_set_text(str) Asettaa merkkijonon str leikepöydän tekstiksi.