Reaalilukufunktiot

Seuraavat reaalilukuja käsittelevät funktiot ovat olemassa:

random(x) Palauttaa sattumanvaraisen reaaliluvun väliltä 0 - x. Luku on aina pienempi kuin x.
random_set_seed(seed) Asettaa satunnaissiemenen (kokonaisluku), jota käytetään sattumanvaraisten lukujen luomiseen. sitä voidaan käyttää tietyn satunnaislukusarjan toistamiseksi. (Huomaa kuitenkin, että myös jotkin toiminnot ja järjestelmä käyttävät satunnaislukuja.)
random_get_seed() Palauttaa nykyisen satunnaissiemenen.
randomize() Asettaa satunnaissiemeneksi sattumanvaraisen numeron.
choose(val1,val2,val3,...) Palauttaa sattumanvaraisesti yhden annetuista argumenteista. Tällä funktiolla voi olla enintään 16 argumenttia.
abs(x) Palauttaa x:n itseisarvon.
sign(x) Palauttaa x:n etumerkin (-1, 0 tai 1).
round(x) Palauttaa x:n arvon pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun.
floor(x) Palauttaa x:n arvon pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun alaspäin.
ceil(x) Palauttaa x:n arvon pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ylöspäin.
frac(x) Palauttaa x:n desimaaliosan.
sqrt(x) Palauttaa x:n neliöjuren. x:n on oltava positiivinen.
sqr(x) Palauttaa arvon x*x.
power(x,n) Palauttaa x:n korotettuna n:nteen potenssiin.
exp(x) Palauttaa arvon 10 potenssiin x.
ln(x) Palauttaa x:n luonnollisen logaritmin.
log2(x) Palauttaa 2-kantaisen x:n logaritmin.
log10(x) Palauttaa kymmenkantaisen x:n logaritmin.
logn(n,x) Palauttaa n-kantaisen x:n logaritmin.
sin(x) Palauttaa x:n sinin (x annetaan radiaaneina).
cos(x) Palauttaa x:n kosinin (x annetaan radiaaneina).
tan(x) Palauttaa x:n tangentin (x annetaan radiaaneina).
arcsin(x) Palauttaa x:n käänteissinin.
arccos(x) Palauttaa x:n käänteiskosinin.
arctan(x) Palauttaa x:n käänteistangentin.
arctan2(y,x) Laskee arvon lausekkeesta arctan(y/x) ja palauttaa oikean neljänneksen kulman.
degtorad(x) Muuntaa asteet radiaaneiksi.
radtodeg(x) Muuntaa radiaanit asteiksi.
min(val1,val2,val3,...) Palauttaa annetuista arvoista pienimmän. Tällä funktiolla voi olla enintään 16 argumenttia. Niiden kaikkien on oltava joko vain reaalilukuja tai vain merkkijonoja.
max(val1,val2,val3,...) Palauttaa annetuista arvoista suurimman. Tällä funktiolla voi olla enintään 16 argumenttia. Niiden kaikkien on oltava joko vain reaalilukuja tai vain merkkijonoja.
mean(val1,val2,val3,...) Palauttaa annettujen arvojen keskiarvon. Tällä funktiolla voi olla enintään 16 argumenttia. Niiden kaikkien on oltava reaalilukuja.
median(val1,val2,val3,...) Palauttaa annettujen arvojen mediaanin eli keskimmäisen arvon. (Kun argumenttien lukumäärä on parillinen, kahdesta keskimmäisestä arvosta pienempi palautetaan.) Tällä funktiolla voi olla enintään 16 argumenttia. Niiden kaikkien on oltava reaalilukuja.
point_distance(x1,y1,x2,y2) Palauttaa pisteiden (x1,y1) ja (x2,y2) etäisyyden toisistaan.
point_direction(x1,y1,x2,y2) Palauttaa suunnan pisteestä (x1,y1) pisteeseen (x2,y2) asteina.
lengthdir_x(len,dir) Palauttaa suuntaan dir len pikseliä siirryttäessä siirryttävän vaakasuuntaisen matkan.
lengthdir_y(len,dir) Palauttaa suuntaan dir len pikseliä siirryttäessä siirryttävän pystysuuntaisen matkan.
is_real(x) Ilmoittaa, onko x reaaliluku (vastakohtana merkkijono).
is_string(x) Ilmoittaa, onko x merkkijono (vastakohtana reaaliluku).