Vakiot

Game Makerissa on seuraavat matemaattiset vakiot:

true Yhtš kuin 1.
false Yhtš kuin 0.
pi Yhtš kuin 3.1415...