Skriptit

Kun luot skriptin, tahdot päästä käsiksi sille annettuihin argumentteihin (joko käyttäessäsi skriptitoimintoa tai kutsuessasi skriptiä funktiona ohjelmassa (tai toisesta skriptistä tai jopa samasta skriptistä)). Nämä annetut argumentit säilötään muuttujiin argument0, argument1, ..., argument15. Skriptillä voi siis olla enintään 16 argumenttia. (Huomaa, että kun kutsut skriptiä toiminnolla, vain viisi ensimmäistä argumenttia voidaan määrittää.) Voit myös käyttää taulukkoa argument, kuten argument[0].

Skriptit voivat myös palauttaa arvon, jolloin niitä pystytään käyttämään lausekkeissa. Tällöin käytetään return-lausetta:

return <lauseke>

Skriptin suoritus päättyy return-lauseeseen!

Esimerkki
Tässä on pienen skriptin, joka laskee argumentin neliön, määäritelmä:

{
  return (argument0*argument0);
}

Kutsuessasi skriptiä koodipätkän sisältä, toimi aivan samoin kuin kutsuisit funktioita, eli kirjoita skriptin nimi ja sulkeet, joiden sisällä ovat argumenttien arvot.