Funktiot

Funktion muoto on seuraavanlainen: funktion nimi, jota seuraa nolla, tai enemmän argumentteja sulkeiden välissä, erotettuina pilkuilla.

<function>(<arg1>,<arg2>,...)

On olemassa kahdentyyppisiä funtkiota. Ensinnäkin löytyy suuri määrä sisäänrakennettuja funktioita pelisi eri puolten hallintaan. Toiseksi, mitä tahansa määrittelemääsi skriptiä voidaan käyttää funktiona.

Huomaa, vaikka funktiossa ei ole argumentteja, täytyy siinä silti käyttää sulkeita. Jotkin funktiot palauttavat arvoja, ja niitä voidaan käyttää lausekkeina. Toiset yksinkertaisesti suorittavat komentoja.

Ota huomioon, että on mahdotonta käyttää funktiota sijoituksen vasemmalla puolella. Et esimerkiksi voi kirjoittaa instance_nearest(x,y,obj).speed = 0. Sinun pitää sen sijaan kirjoittaa (instance_nearest(x,y,obj)).speed = 0.