Continue-lause

Continue-lause on muotoa

continue

Käytettynä for-loopissa, while-loopissa, repeat-loopissa tai with-lauseessa, se aloittaa loopin tai lauseen alusta suorittaen tavalliset tarkistukset ja sijoitukset.