Arrays

GM:ssä voi käyttää sekä yksi- että kaksiulotteisia taulukoita. Aseta vain soluindeksi hakasulkeisiin yksiulotteisissa taulukoissa ja kaksi soluindeksiä pilkulla erotettuna kaksiulotteisissa taulukoissa. Sillä hetkellä, kun käytät indeksiä, taulukko luodaan. Jokainen taulukko alkaa indeksistä 0. Varo siis käyttämästä suuria soluindeksejä, koska silloin joudutaan varaamaan paljon muistia taulukkoa varten. Älä käytä koskaan negatiivisia soluarvoja. Järjestelmä asettaa soluindeksien maksimiarvoksi 32000 ja koko taulukon kokonais, kooksi 1000000. Voit kirjoittaa esimerkiksi seuraavanlaisesti:

{
  a[0] = 1;
  i = 1;
  while (i < 10) { a[i] = 2*a[i-1]; i += 1;}
  b[4,6] = 32;
}