Uudet muuttujat

Uusia muuttujia luodaan antamalla niille arvo (niitä ei tarvitse erikseen esitellä). Jos käytät vain muuttujan nimeä, muuttuja tallennetaan vain nykyiseen objektin instanssiin. Älä siis oleta löytäväsi sitä toista objektia (tai saman objektien eri instansseja) käsitellessä. Voit myös määrittää ja lukea muiden objektien muuttujia kirjoittamalla objektin nimen ja pisteen ennen muuttujan nimeä.

Globaaleja muuttujia, jotka ovat näkyvissä kaikille instansseille, luodaksesi aseta niiden eteen sana global ja piste. Voit esimerkiksi kirjoittaa seuraavanlaisesti:

{
 if (global.doit)
 {
  // do something
  global.doit = false;
 }
}

Voit myös esitellä muuttujat globaaleiksi. Tällainen esittely näyttää seuraavanlaiselta:

globalvar <muuttujannimi1>,<muuttujannimi2>,<muuttujannimi3>, ... ;

Kun tämä esittely on tehty, muuttuja käsitetään aina globaaliksi, eikä sen eteen tarvitse laittaa sanaa global tai pistettä. Se tarvitsee esitellä vain kerran koodissa. Sen jälkeen muuttuja käsitetään globaaliksi joka paikassa.

Joskus halutaan käyttää muuttujia, jotka ovat olemassa vain sillä hetkellä suoritettavassa koodinpätkässä. Tällä tavoin vältytään tuhlaamasta muistia ja voidaan olla varmoja, että muuttujien nimien kanssa ei tule ristiriitoja. Tällaisissa tilanteissa muuttujat pitää esitellä koodin alussa käyttäen avainsanaa var. Tämä esittely näyttää seuraavanlaiselta:

var <muuttujannimi1>,<muuttujannimi2>,<muuttujannimi3>, ... ;

Voit esimerkiksi kirjoittaa seuraavanlaisesti:

{
 var xx,yy;
 xx = x+10;
 yy = y+10;
 instance_create(xx,yy,ball);
}