Lausekkeet

Lausekkeet voivat olla reaalilukuja (esim. 3.4), heksadesimaalilukuja alkaen $-merkkejä (esim. $00FFAA), merkkijonoja, jotka ovat heitto- tai lainausmerkeissä (esim. 'hello' or “hello”) tai monimutkaisempia lausekkeita. Lausekkeita varten on olemassa seuraavat binäärioperaattorit (suoritusjärjestyksessä):

Huomaa, että lausekkeen x div y arvo on lausekkeen x/y arvo pyöristettynä nollan suuntaan lähimpään kokonaislukuun. Operaattori mod palauttaa jakojäännöksen operaation osiensa jakolaskusta. Toisin sanoen, x mod y = x - (x div y) * y. Lisäksi olemassa ovat seuraavat ei-binääriset operaattorit:

Arvoina voit käyttää lukuja, muuttujia tai arvon palauttavia funktioita. Alilausekkeita voidaan asettaa aaltosulkeiden väliin. Kaikki operaattorit toimivat reaalilukujen kanssa. Vertailut toimivat myös merkkijonojen kanssa ja + yhdistää merkkijonot. (Huomaa, että toisin kuin joissain ohjelmointikielissä, molemmat totuusarvo-operaation argumentit lasketaan aina, vaikka toinen argumentti määrittäisikin jo tuloksen.)

Esimerkki

Tässä esimerkissä on käytetty muutamia erilaisia sijoituksia.

{
  x = 23;
  color = $FFAA00;
  str = 'hello world';
  y += 5;
  x *= y;
  x = y << 2;
  x = 23*((2+4) / sin(y));
  str = 'hello' + " world";
  b = (x < 5) && !(x==2 || x==4);
}