Sijoittaminen

Sijoittaminen säilyttää arvon muuttujaan. Sijoitus on muotoa

<muuttuja> = <lauseke>;

Lauseke voi olla yksinkertaisesti arvo, mutta voi myös olla monimutkaisempi toimitus. Suoran arvon osoittamisen muuttujaan sijaan muuttujan arvoon voidaan myös lisätä toinen arvo käyttämällä += -merkkejä. Samalla tavalla voit vähentää käyttämällä -= -merkkejä, kertoa sen *= -merkeillä, jakaa /= -merkeillä tai käyttää bittitasolla toimivia operaattoreita |=, &\, tai ^=.