Muuttujat

Aivan kuin muissa ohjelmointikielissä, myös GML:ssä käytetään muuttujia. Muuttujat ovat tavallaan muistipaikkoja, joissa säilytetään tietoa. Muuttujilla on omat nimensä, joilla voit viitata niihin. GML:ssä muuttuja voi sisältää joko numeron tai merkkijonon. Muuttujia ei tarvitse määritellä niinkuin monissa muissa ohjelmointikielissä. Sisäänrakennettuja muuttujia on suuri määrä. Jotkin ovat yleisiä, kuten mouse_x ja mouse_y, jotka ilmoittavat hiiren sijainnin, kun taas kaikki muut ovat paikallisia objektien instansseille, joilla suoritamme ohjelmaa, kuten esimerkiksi x ja y, jotka ilmoittavat instanssin sijainnin. Muuttujalla on nimi, jonka pitää alkaa kirjaimella ja saa sisältää vain kirjaimia, numeroita ja alaviivoja "_". (Nimen maksimipituus on 64 merkkiä.) Kun käytät uutta muuttujaa, se on paikallinen sillä hetkellä käytössä olevalle instanssille ja yksikään muu instanssi ei tunne sitä (ei edes yksikään saman objektin instanssi). Voit kuitenkin osoittaa muuttujaan, joka on toisessa instanssissa. Siitä on tietoa myöhempänä.