Ohjelma

Ohjelma koostuu ryhmästä ohjeita, joita kutsutaan lauseiksi. Ohjelman pitää alkaa symbolilla "{" ja loppua symbolilla "}". Symbolien välissä ovat lauseet. Lauseet pitää erottaa puolipisteellä ';'. Jokaisen lauseen päärakenne on siis seuraava:

{
  <lause>;
  <lause>;
  ...
}

Erilaisia lauseita on monenlaisia, ja niistä kerrotaan myöhempänä.