Virheasetukset

Täällä voit asettaa useita virheiden raportointitapaan liittyviä asetuksia.

Display error messages (Näytä virheilmoitukset)
Kun tämä on valittu, virheilmoitukset näytetään pelaajalle. Pelin viimeisessä versiossa voit ehkä haluta asettaa tämän asetuksen pois päältä.

Write error messages to file game_errors.log (Kirjoita virheilmoitukset game_errors.log-tiedostoon)
Kun tämä on valittu, kaikki virheilmoitukset kirjoitetaan pelin kansioon tiedostoon nimeltä game_errors.log.

Abort on all error messages (Lopeta suoritus kaikissa virhetilanteissa)
Normaalisti tietyt virheet ovat vakavia kun taas toiset voidaan ohittaa. Kun tämä vaihtoehto on valittu, kaikki virheet käsitetään vakaviksi ja niiden sattuessa peli lopetetaan. Pelin viimeisessä julkaistavassa versiossa haluat ehkä valita tämän vaihtoehdon.

Treat uninitialized variables as 0 (Kohtele alustamattomia muuttujia arvona 0)
Yleinen virhe on muuttujan käyttäminen ennen sen arvon alustamista. Joskus tätä on vaikea välttää. Kun valitset tämän vaihtoehdon, tällaiset alustamattomat muuttujat eivät enää aiheuta virhettä vaan niitä kohdellaan arvona 0. Ole kuitenkin varovainen. Tämä voi aiheuttaa, ettet enää huomaa tekemiäsi kirjoitusvirheitä.