Aikajanat

Monissa peleissä tiettyjen asioiden on tapahduttava tiettyyn aikaan. Voit yrittää saada tämän aikaan ajastintoimintojen avulla, mutta kun asiat alkavat olla monimutkaisempia, niillä ei enää pärjää. Aikajanaresurssit ovat tätä varten. Aikajanalle määritellään, mitä toimintoja suoritetaan milläkin hetkellä. Voit käyttää kaikkia toimintoja, jotka ovat myös tapahtumien käytettävissä. Kun olet luonut aikajanan, voit liittää sen objektin instanssille. Tämä instanssi suorittaa sitten aikajanan toiminnot määrätyillä hetkillä. Selvennetään tätä vähän esimerkin avulla: oletetaan, että haluat tehdä vartijan. Tämän tulisi ensin liikkua 20 askeleen ajan vasemmalle, sitten kymmenen ajan ylös, 20 askeleen ajan oikealle, 10 askeleen ajan alaspäin ja lopulta pysähtyä. Tämän toteuttamiseksi tulee tehdä aikajana, jossa aloitetaan vasemmalle kohdistuvan liikkeen aloittamisella. 20. askeleen hetkellä liike muutetaan ylöspäin, hetkellä 30 oikealle ja hetkellä 50 alaspäin. Hetkellä 60 liike pysäytetään. Nyt tämän aikajanan voi liittää vartijalle ja se tekee juuri, niinkuin sen on määrätty. Voit myös käyttää aikajanaa pelin yleiseen hallintaan. Luo näkymätön hallintaobjekti, tee aikajana, joka luo tietyillä hetkillä vihollisia, ja liitä se hallintaobjektiin. Kun alat työskentelemään aikajanojen kanssa, huomaat, kuinka tehokas keino niiden käyttö on.

Kun haluat luoda aikajanan, valitse Create Time Line (Luo aikajana) Resources (Resurssit) -valikosta. Seuraavanlainen ikkuna ilmestyy.

Tämä ikkuna on vähän objektin ominaisuusikkunan tapainen. Vasemmalla voit asettaa nimen, ja siellä ovat myös aikajanan hetkien lisäämis- ja muokkaamispainikkeet. Seuraavaksi vastaan tulee lista hetkistä. Tämä lista määrittää hetket, jolloin määritellyt toiminnut suoritetaan, askeleiden mukaan. Niiden lisäksi ikkunassa on myös tuttu lista valitun hetken toiminnoista ja lopulta myös kokoelma kaikista saatavilla olevista toiminnoista.

Kun haluat luoda aikajanalle hetken, paina Add (Lisää) -painiketta. Ilmoita hetki askeleina (aikajanan alkamishetkestä). Nyt voit vetää toimintoja listalle kuten objektien tapahtumissa. Myös hetkien poistamiseen, ajankohdan muuttamiseen, monistamiseen ja aikajanan tyhjentämiseen on omat näppäimensä.

Niiden lisäksi on olemassa vielä kaksi erikoispainiketta. Merge (Yhdistä) -näppäimellä voit yhdistää kaikki tietyn aikavälin hetket yhdeksi. Shift (Siirrä) -näppäimellä voit taas siirtää tietyn aikavälin hetkiä tietyn askelmäärän eteen- tai taaksepäin. Ole varovainen, ettet luo negatiivisia hetkiä, koska niitä ei suoriteta koskaan.

Aikajanoihin liittyviä toimintoja on kaksi.

Set a time line (Aseta aikajana)
Tällä toiminnolla voit liittää tietyn aikajanan objektin instanssille. Sinun tulee määritellä aikajana ja kohta, josta aikajana aloitetaan (0 on alku). Voit myös käyttää tätä toimintoa aikajanan lopettamiseen valitsemalla arvoksi No Time Line (Ei aikajanaa).

Set the time line position (Aseta sijainti aikajanalla)
Tällä toiminnolla voit vaihtaa sijaintia nykyisellä aikajanalla (joko absoluuttisesti tai suhteellisesti). Tätä keinoa voidaan käyttää tiettyjen aikajanan osien ohittamiseen tai toistamiseen. Jos haluat esimerkiksi tehdä itseään toistavan aikajanan, lisää tämä toiminto aikajanan viimeiseen hetkeen ja anna uudeksi sijainniksi 0. Voit myös käyttää sitä siihen, että ensin odotetaan jotain tapahtumaa. Lisää vain testitoiminto, ja jos se ei ole tosi, aseta aikajanaa suhteellisesti -1 askelta (eli yksi askel taaksepäin).