Kuvakulmat

Viimeisenä on views (kuvakulmat) -välilehti. Välilehdet mahdollistavat huoneen eri osien piirtämisen eri kohtiin ruutua. Kuvakulmia voi käyttää monella tapaa. Ensinnäkin, monissa peleissä halutaan näyttää vain osa huoneesta kerrallaan. Esimerkiksi tasohyppelypeleissä kuvakulma seuraa päähahmoa. Kaksinpeleissä käytetään usein jaetun näytön tilaa, jossa toisessa osassa ruutua näet ensimmäisen pelaajan ja toisessa taas toisen pelaajan. Kolman kuvakulmien käyttötapa on pelien, joissa huoneen tulisi rullata (esimerkiksi päähahmon mukana) toisen osan ruudusta pysyessä paikallaan (esimerkiksi jonkinlainen tilapaneeli), tekeminen. Tämä kaikki on helposti mahdollista Game Makerilla.

Kun klikkaat välilehteä views, seuraavanlaiset tiedot näkyvät:

Aivan ylimpänä on valintalaatikko, jonka nimi on Enable the use of Views (Salli kuvakulmien käyttäminen). Tämä valintalaatikko on valittava, jos aikoo käyttää kuvakulmia. Sen alapuolella on lista kaikista kahdeksasta käytössäsi olevasta kuvakulmasta. Tämän listan alapuolella voit asettaa kuvakulmien asetukset. Ensinnäkin, sinun tulee määrittää, tulisiko kuvakulman olla näkyvissä, kun huone aloitetaan. Pidä huolta, että ainakin yksi kuvakulma on näkyvissä. Näkyvissä olevat kuvakulmat on merkitty kuvakulmalistaan lihavoituina.

Kuvakulma määritetään suorakaiteen muotoisen alueen huoneessa avulla. Tämä on alue, joka on piirrettävä kuvakulmaan. Sinun tulee määritellä kuvakulman ylävasemman nurkan sijainti ja alueen leveys ja korkeus. Toiseksi, sinun tulee myös määritellä, missä kohtaa ruutua kuvakulma näytetään. Tätä kutsutaan (kuvakulman) portiksi. Jälleen kerran sinun tulee määritellä alueen ylävasemman kulman sijainti ja alueen koko. Jos pelissä on vain yksi kuvakulma, sijainti on tyypillisesti (0,0). Huomaa, että portin koko voi olla eri kuin kuvakulman koko. Tässä tapauksessa kuvakulmaa skaalataan, jotta se mahtuu porttiin. (Koodilla on myös mahdollista kiertää kuvakulmaa.) Portit voivat mennä toistensa päälle. Tällöin kuvakulmat piirretään toisensa päälle määrätyssä järjestyksessä.

Kuten aiemmin jo mainittiin, usein halutaan, että kuvakulma seuraa tiettyä objektia. Voit määrittää tämän objektin alapuolella. Jos saman objektin instansseja on useita, vain ensimmäistä niistä seurataan. (Koodilla voit myös määrätä, että seurataan tiettyä instanssia.) Tavallisesti hahmon pitäisi pystyä liikkumaan vähän matkaa ilman, että kuvakulma muuttuu. Vain, kun hahmo lähestyy kuvakulman reunaa, kuvakulman pitäisi muuttua. Voit määrittää tämän objektin ympärillä olevan näkyvän alueen reunuksen koon. Viimeiseksi voit rajoittaa nopeutta, jolla kuvakulma muuttuu. Tämä voi tarkoittaa, että hahmo voi kävellä ruudun reunojen ulkopuolelle, mutta sillä tavoin pelistä tulee sulavampaa. Käytä arvoa -1, jos haluat muuttaa kuvakulmaa rajoittamattomalla nopeudella.