Lisätoiminnot

Extra-välilehdellä on myös useita CD-levyjen toistamiseen tarkoitettuja toimintoja. Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain Game Makerin Pro-versiossa.

Play CD (Toista CD)
Tällä toiminnolla voit soittaa tietyt raidat CD:ltä, joka on oletus-CD-asemassa. Sinun tulee määrittää aloitus- ja lopetusraita.

Stop CD (Pysäytä CD)
Pysäyttää toistettavan CD:n toiston.

Pause CD (Tauota CD)
Tauottaa toistettavan CD:n toiston.

Resume CD (Jatka CD:tä)
Jatkaa tauotetun CD:n toistoa.

Check CD (Tarkista CD)
Jos oletus-CD-asemassa on CD, seuraava toiminto suoritetaan.

Check CD Playing (Tarkista CD:n toisto)
Jos oletus-CD-asemassa olevaa CD:tä toistetaan, seuraava toiminto suoritetaan.

Lopuksi on vielä kaksi ylimääräistä toimintoa, jotka voivat olla hyödyllisiä tietyissä peleissä.

Set Cursor (Aseta kursori)
Tällä toiminnolla voit vaihtaa oletusarvoisen Windowsin hiirikursorin kuvaksi. Sinun tulee määrittää kuva ja se, pitäisikö oletuskursori silti piirtää. Kuva voi olla animoitu. Huomaa, että kuva näytetään vain huoneessa, ei sen ulkopuolella.

Open Webpage (Avaa Internet-sivu)
Voit määrittää tälle toiminnolle Internet-osoitteen. Tämä sivu avataan sitten tietokoneen oletusselaimella. (Tällä toiminnolla voi itse asiassa avata muitakin dokumentteja.) Tämä toiminto ei toimi turvatussa tilassa (secure mode).