Partikkelitoiminnot

Extra-välilehdellä on sarja partikkeleita käsitteleviä toimintoja. Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain Game Makerin Pro-versiossa.

Partikkelijärjestelmiä käytetään erikoistehosteiden luomiseen. Partikkelit ovat pieniä elementtejä (joita edustaa joko pikseli tai pieni muoto). Nämä partikkelit liikkuvat ympäriinsä niille aiemmin annettujen sääntöjen mukaan ja ne voivat muuttaa väriään liikkuessaan. Monet tällaiset partikkelit yhdessä voivat muodostaa mm. ilotulitusta, liekkejä, sadetta, lunta, tähtikenttiä jne.

Game Makerissa on erittäin laaja partikkelijärjestelmä, jota voi käyttää funktioiden avulla. Rajoitetumpaa versiota tästä voi käyttää alla olevilla toiminnoilla.

Partikkelijärjestelmä voi käsitellä useantyyppisiä partikkeleita. Partikkelijärjestelmän luomisen jälkeen ensimmäinen asia, mikä on tehtävä, on partikkelityyppien määritteleminen. Alla olevien toimintojen avulla voit määrittää enintään 16 erilaista partikkelityyppiä. Jokaisella tyypillä on muoto, koko ja alku- sekä loppuväri. Väri muuttuu hitaasti alkuväristä loppuväriksi. Partikkeleilla on rajallinen elämisaika. Tyypille määritetään vähimmäis- ja enimmäiselämisajat. Partikkeleilla voi myös olla nopeus ja suunta. Lopuksi, painovoima ja kitka voivat vaikuttaa partikkeleihin.

Kun olet määritellyt partikkelityypit, niitä on luotava paikkoihin huoneessa. Voit joko lähettää usean partikkelin purkauksena tai luoda jatkuvan partikkelien virran. Partikkelit ilmestyvät partikkelien lähettäjistä (emitter). Partikkelijärjestelmässä voi olla kerrallaan 8 toimivaa lähettäjää samanaikaisesti. Kun olet siis luonut partikkelityypit, on sen jälkeen luotava lähettäjät ja käskeä niiden joko lähettää partikkeleita purkauksina tai jatkuvana virtana.

Alla on koko partikkelitoimintojen valikoima. On parasta kokeilla eri vaihtoehtoja, että saat aikaan haluamasi tehosteen.

Create Part System (Luo partikkelijärjestelmä)
Tämä toiminto luo partikkelijärjestelmän. Sitä on kutsuttava ennen kuin mitään muita toimintoja voi käyttää. Sitä tarvitsee kutsua vain kerran. Sinun tulee määritellä syvyys, jolle partikkelit piirretään. Jos käytät suurta positiivista syvyyttä, partikkelit ilmestyvät instanssien taakse. Jos käytät negatiivista syvyyttä, ne ilmestyvät instanssien eteen.

Destroy Part System (Tuhoa partikkelijärjestelmä)
Tämä toiminto tuhoaa partikkelijärjestelmän ja vapauttaa kaiken sen varaaman muistin. Älä unohda kutsua tätä toimintoa (esimerkiksi, kun siirryt toiseen huoneeseen), koska partikkelijärjestelmät käyttävät paljon muistia.

Clear Part System (Tyhjennä partikkelijärjestelmä)
Tämä toiminto poistaa kaikki näkyvissä olevat partikkelit. Se ei pysäytä lähettäjiä, joten uusia partikkeleita saatetaan tehdä heti sen jälkeen, jos käytät partikkeleita virtana lähettäjiä (katso alempaa).

Create Particle (Luo partikkeli)
Tällä toiminnolla voit luoda partikkelityypin. Voit valita jonkin saatavilla olevista 16 tyypistä. Tälle partikkelityypille voit määrätä muodon tai kuvan, jota käytetään sillä. Jos määrität kuvan, sitä käytetään partikkelin kuvana. Jos taas valitset kuvaksi No Sprite (ei kuvaa), käytetään muotoa. On olemassa monia mielenkiintoisia sisäänrakennettuja muotoja. Voit myös määrittää sen pienimmän ja suurimman mahdollisen koon (kun partikkeli ilmestyy, sen koko on sattumanvarainen luku näiden raja-arvojen väliltä). Huomaa, että vain partikkelityyppi luodaan, ei itse partikkelia. Tähän tarkoitukseen sinun on käytettävä lähettäjiä (katso alempaa).

Particle Color (Partikkelin väri)
Partikkelilla voi olla väri (oletusväri on valkoinen). Tällä toiminnolla voit asettaa tietyn partikkelityypin värin. Sinun on määritettävä, minkä partikkelityypin väri valitaan. Sitten on määritettävä, miten väri asetetaan. Joko väri valitaan kahden annetun värin väliltä tai väri alkaa yhdestä väristä ja muuttuu partikkelin elämisajan mukana toiseksi väriksi. Molemmat värit on annettava. Lopuksi voit määrittää alpha-läpinäkyvyyden. Sinun tulee määrittää läpinäkyvyys partikkelin luontihetkellä ja sen kuolemishetkellä. Läpinäkyvyys muuttuu sitten hitaasti näiden arvojen välillä. On yleensä mukavan näköistä laskea partikkelin alpha-arvoa sen elämänkaaren aikana.

Particle Life (Partikkelin elämä)
Partikkeli elää tietyn määrän askelia. Sen jälkeen se katoaa. Tällä toiminnolla voit asettaa tietyn partikkelityypin elämisajan. Sinun tulee määritellä kaksi raja-arvoa, jolloin itse elämisaika valitaan sattumanvaraisesti näiden väliltä.

Particle Speed (Partikkelin nopeus)
Tällä toiminnolla voit asettaa partikkelin nopeuden ja liikkeen suunnan. Jälleen kerran sinun tulee määrittää kaksi arvoa ja itse arvo valitaan sattumanvaraisesti näiden väliltä. Jos haluat esimerkiksi, että partikkeli kulkee sattumanvaraiseen suuntaan, anna raja-arvoiksi 0 ja 360. Voit myös määrittää kitkan. Tämä arvo vähennetään nopeudesta joka askeleella, kunnes sen arvo on 0. (Voit antaa partikkelille lisää nopeuttaa antamalla negatiivisen kitkan.)

Particle Gravity (Partikkelin painovoima)
Tällä toiminnolla voit asettaa tietylle partikkelityypille painovoiman määrän ja suunnan. Suunta 270 on alaspäin.

Particle Secondary (Toissijainen partikkeli)
Tämä on hiukan monimutkaisempaa. Partikkelit voivat luoda toisia partikkeleita elämänsä aikana ja kuollessansa. Tällä toiminnolla voit määrittää tämän. Voit määrittää partikkelityypin ja luotavien partikkelien määrän joka askeleella, sekä tuhoutuessa luotavien partikkelien määrän. Ole kuitenkin tämän kanssa varovainen. Voit helposti luoda tällä tavalla suuria määriä partikkeleita, jolloin partikkelijärjestelmä hidastuu huomattavasti. Voit käyttää lukuina myös negatiivisia arvoja. Negatiivinen arvo x tarkoittaa, että joka askeleella partikkeli luodaan todennäköisyydellä -1/x. Jos siis esimerkiksi haluat luoda toissijaisen partikkelin keskimäärin joka neljännellä askeleella, käytä arvoa -4. Toissijaiset partikkelit ovat hyviä partikkelipyrstöjen ja räjähtävien partikkelien tapaisien tehosteiden luomiseen.

Create Emitter (Luo lähettäjä)
Tämä toiminto luo partikkelien lähettäjän (emitter). Lähettäjät luovat partikkeleita. Lähettäjiä voi olla yhteensä kahdeksan kappaletta. Valitse lähettäjä ja määritä sen muoto, koko ja sijainti (törmäyslaatikon muodossa).

Destroy Emitter (Tuhoa lähettäjä)
Tämä toiminto tuhoaa määritetyn lähettäjän. Huomaa, että partikkelit, jotka tämä lähettäjä on luonut, eivät tuhoudu.

Burst from Emitter (Lähetä purkaus lähettäjästä)
Vaikka olet määrittänyt partikkelityypin ja lähettäjän, ei silti partikkeleita vielä ilmesty. Sinun on vielä kerrottava lähettäjälle, että sen on luotava partikkeleita. Tällä toiminnolla voit käskeä tiettyä lähettäjää lähettämään annetun määrän ilmoitetun tyypin partikkeleita. Kaikki nämä partikkelit luodaan samanaikaisesti. Voit käyttää lukuna myös negatiivista arvoa. Negatiivinen arvo x tarkoittaa, että partikkeli luodaan todennäköisyydellä -1/x. Jos haluat siis esimerkiksi luoda partikkelin 25 prosentin todennäköisyydellä, käytä arvoa -4.

Stream from Emitter (Lähetä virtaa lähettäjästä)
Tällä toiminnolla voit käskeä tiettyä lähettäjää lähettämään tietyn määrän määrätyntyyppisiä partikkeleita. Jokaisella askeleella luodaan tämän verran partikkeleita, jolloin muodostuu jatkuva partikkelien virta. Lähettäjä jatkaa partikkelivirran lähettämistä, kunnes tuhoat sen tai käsket sen lähettää nollan partikkelin virtaa. Voit käyttää lukuina myös negatiivisia arvoja. Negatiivinen arvo x tarkoittaa, että joka askeleella partikkeli luodaan todennäköisyydellä -1/x. Jos siis esimerkiksi haluat luoda partikkelin keskimäärin joka neljännellä askeleella, käytä arvoa -4.