Lisää päätoimintoja

Edistyneessä tilassa on saatavilla muutamia ylimääräisiä toimintoja. Seuraavat toiminnot on lisätty edistyneeseen tilaan:

Set Time Line (Liitä aikajana)
Tällä toiminnolla voit liittää objektin instanssille aikajanan. Sinun tulee määritellä liitettävä aikajana ja sijainti aikajanalla (0 on alkupiste). Voit myös käyttää tätä toimintoa aikajanan seuraamisen lopettamiseen, kun asetat aikajanaksi No Time Line (Ei aikajanaa).

Time Line Position (Sijainti aikajanalla)
Tällä toiminnolla voit muuttaa sijaintia nykyisellä aikajanalla (joko absoluuttisesti tai suhteellisesti (relative)). Tätä voidaan käyttää aikajanan joidenkin kohtien ohittamiseen tai toistamiseen. Jos haluat esimerkiksi tehdä aikajanasta silmukan, lisää viimeiseen aikajanan hetkeen tämä toiminto ja aseta tällä sijainti takaisin nollaksi. Voit myös käyttää sitä odottaaksesi jonkin asian tapahtumista. Lisää vain testitoiminto ja jos se ei ole tosi, aseta aikajanan sijainti suhteelliseen sijaintiin -1.

Show Video (Näytä video)
Tällä toiminnolla voit näyttää video/elokuvatiedoston. Sinun tulee määritellä tiedostonimi ja se, että näytetäänkö video koko ruudulla vai pelin ikkunassa. Pidä huolta, että videotiedosto on olemassa. Sinun tulisi joko jakaa sitä pelin mukana tai sisällyttää se pelin sisään pelin asetusten (Global Game Settings) kautta. Tämä toiminto on käytettävissä vain Game Makerin Pro-versiossa.

Replace Sprite (Korvaa kuva)
Tällä toiminnolla voit korvata kuvan jonkin kuvatiedoston sisällöllä. Sinun tulee määritellä kuva, jonka haluat korvata, tiedostonimi ja kuvassa olevien alikuvien määrä. Monentyyppisiä kuvia, kuten .bmp, .jpg, .tif ja .gif, tuetaan. .gif-kuvien tapauksessa alikuvien määrä päätetään automaattisesti tiedostossa olevien alikuvien määrän mukaan. Muita kuvan asetuksia, kuten läpinäkyvyyttä, ei muuteta. Voit käyttää tätä toimintoa välttääksesi kaikkien kuvien tallentamista itse ohjelmaan. Voit esimerkiksi kentän alussa korvata kuvat niillä oikeilla kuvilla, joita haluat käyttää. ÄLÄ muuta kuvaa, jota jokin instanssi käyttää sillä hetkellä nykyisessä huoneessa. Muutoin törmäyksien kanssa voi olla ei-toivottuja sivuvaikutuksia. Tämä toiminto on käytettävissä vain Game Makerin Pro-versiossa.

Replace Sound (Korvaa ääni)
Tällä toiminnolla voit korvata äänen jonkin äänitiedoston sisällöllä (tiedostomuodoltaan .wav, .mid tai .mp3). Sinun tulee määritellä ääni ja tiedostonimi. Tällä tavoin voit välttää kaikkien äänien säilyttämisen itse pelissä. Voit esimerkiksi haluta käyttää erilaisia taustamusiikkiraitoja ja valita sen, jota haluat soittaa. ÄLÄ muuta ääntä, kun sitä toistetaan. Tämä toiminto on käytettävissä vain Game Makerin Pro-versiossa.

Replace Background (Korvaa tausta)
Tällä toiminnolla voit korvata taustan jonkin kuvatiedoston sisällöllä. Monentyyppisiä kuvia, kuten .bmp, .jpg, .tif ja .gif, tuetaan. Sinun tulee määritellä tausta ja tiedostonimi. Tällä tavoin voit välttää kaikkien taustojen säilyttämisen itse pelissä. ÄLÄ muuta taustaa, joka on näkyvissä. Tämä toiminto on käytettävissä vain Game Makerin Pro-versiossa.