Lisää taustoista

Tiedostosta lataamisen lisäksi on myös mahdollista luoda omia taustoja. Paina siinä tapauksessa Edit Background (Muokkaa taustaa) -painiketta, jolloin avautuu pienimuotoinen piirto-ohjelma, jossa voit luoda tai muokata taustaasi. Huomaa, että tämä ei ole täysimittainen ohjelma. Käytä jotain kuvankäsittelyohjelmaa edistyneempiin muokkaustarkoituksiin. Image (Kuva) -valikosta löydät erityisen hyödyllisen komennon Gradient Fill (Liukuväritäyttö). Tätä voidaan käyttää hienojen liukuväritaustojen luomiseen.

Edistyneemmässä tilassa taustan ominaisuusikkunassa on useita edistyneempiä valintamahdollisuuksia.

Taustan reunat, erityisesti silloin kun taustassa on läpinäkyviä osia, saattavat näyttää hieman kulmikkailta. Tämän välttämiseksi voit valita Smooth edges (Pehmennä reunat) -ruudun. Tässä tapauksessa taustan reunan kuvapisteet (eli kuvapisteet, jotka ovat läpinäkyvien kuvapisteiden vieressä) piirretään osittain läpinäkyviksi. Tällä tavalla voit saada taustan näyttämään paljon paremmalta. (Älä käytä tätä, jos taustat ovat suuremman kuvion osia, sillä siinä tapauksessa osien väliin ilmestyy osittain läpinäkyvä viiva.) Tämän asetuksen vaikutus näkyy vain pelissä, ei editorissa!

Pelaamisen aikana taustat muutetaan tekstuureiksi. Tekstuurit on siirrettävä videomuistiin (näytönohjaimessa) ennen kuin niitä voidaan käyttää. Kun Preload texture (Lataa tekstuuri etukäteen) -ruutu on valittu, tämä tehdään heti pelin alussa, jolloin pelin aikana ei tapahdu viivästymistä. Jos pelissäsi on paljon suuria taustoja, joita ei käytetä heti alussa, haluat ehkä poistaa valinnan tästä ruudusta. Game Maker lataa silloin tekstuurit videomuistiin ja takaisin vain niitä tarvittaessa.

Joissain tilanteissa voit haluta käyttää taustaa tiilisettinä, joka tarkoittaa kokoelmaa pienempiä kuvia yhdessä isossa kuvassa. Kun luot huoneita, voit lisätä näitä kuvia eri paikkoihin huoneessa. Tämä on kätevää, jos haluat luoda hyvännäköisiä tasoja. Käyttääksesi taustaa tiilisettinä, valitse Use as tile set (Käytä tiilisettinä) -ruutu. Ikkuna näyttää sen jälkeen seuraavalta:

Voit määritellä tiilisetille useita asetuksia, tärkeimpinä tiilien leveys ja korkeus. (On mahdollista antaa vain yksi koko, joten varmista, että kaikilla tiilillä on sama koko. Jos sinulla on eri kokoisia tiiliä, luo useampi tiilisetti.) Voit myös määrittää, monenko kuvapisteen päästä reunasta vasemman yläkulman tiili alkaa. Lopuksi, tiilien väliin voit määrittää haluamasi välin (tavallisesti joko 0 tai 1). Lisätietoa tiilien käyttämisestä löytyy huoneiden luomista käsittelevästä kappaleesta.

Tässä kohtaa on annettava varoituksen sana. Kun laitat erottavia reunoja kuvien väliin ja käytät kuvapisteiden välistä interpolaatiota (Interpolate colors between pixels) (ks. Global Game Settings), se voi johtaa rakoihin tiilien välissä. Välttääksesi tämän on parasta varmistaa, että kuvapisteet tiilien ympärillä todella sopivat yhteen tiilien sisällä olevien kuvapisteiden kanssa.