Lisää äänistä ja musiikista

Edistyneemmässä tilassa voit vaikuttaa paljon enemmän ääniin ja musiikkikappaleisiin, joita lisäät peliisi. Kun lisäät ääniresurssin, seuraavanlainen ikkuna tulee esiin:

Ikkunasta löytyvät painikkeet mm. äänen lataamiseen, tallentamiseen ja soittamiseen, mutta myös monia asetuksia, joita käsitellään seuraavaksi.

Ensinnäkin, voit valita äänen tyypin (Kind) neljästä eri tyypistä. Normaaleja ääniä (Normal sound) käytetään yleensä äänitehosteina ja ne ovat yleensä aaltoääniä (wav-tiedostoja) (vaikkakin myös midi-tiedostoja voi käyttää). Useampi normaali ääni voi soida yhtäaikaisesti, ja jopa saman äänen useampi kopio voi soida yhtäaikaisesti. Taustamusiikki (Background music) on samankaltainen kuin normaali ääni, mutta vain yksi taustamusiikki voi soida samaan aikaan. Kun aloitat siis uuden taustamusiikin, senhetkinen musiikki pysäytetään. Midi-tiedostot ovat oletustaustamusiikkia. 3D-ääni (3D sound) on ääni, johon voit asettaa 3D-asetuksia erityisten funktioiden avustuksella. Tarvitset näitä vain edistyneempiin äänitehosteisiin.

Äänitiedostot soitetaan tavallisesti DirectX:n avulla. Tämä mahdollistaa paljon, mutta rajoittuu aaltoääni- ja midi-tiedostoihin. Jos haluat soittaa muita tiedostotyyppejä, kuten mp3-tiedostoja, sinun tulee valita käytettäväksi multimediasoitin (Use multimedia player). Tämä on tosin paljon rajoitetumpaa. Äänenvoimakkuutta ei voida muuttaa, äänitehosteita ei voida käyttää ja vain yksi kappale voi soida kerrallaan. Huomaa, että midi-tiedostot, kun ne soitetaan mediasoittimen avulla, saattavat kuulostaa erilaiselta kuin soitettuna taustamusiikkina tai normaaleina ääninä. Syynä tähän on se, että mediasoitin käyttää konekohtaista syntetisaattoria (joka on erilainen eri koneissa), kun muussa tapauksessa käytetään ohjelmaversiota (joka kuulostaa samalta kaikissa koneissa). On suositeltavaa, ettet käytä mp3-tiedostoja peleissäsi. Ne on aina ensin purettava, mikä vie aikaa ja saattaa hidastaa peliä. Vaikka niiden tiedostokoko on pienempi, ne eivät silti käytä vähemmän muistia. Lisäksi kaikki koneet eivät välttämättä tue niitä. Pelisi ei siis ehkä pyöri kaikilla koneilla.

Toiseksi, voit määrittää äänitehosteita (Effects), kuten sointutehoste (chorus) tai kaiku (echo) (vain Game Makerin Pro-versiossa!). Voit valita minkä tahansa yhdistelmän. Voit myös välittömästi kuunnella lopputulosta. (GML-koodia käytettäessä voit jopa muuttaa näiden tehosteiden parametreja.)

Voit myös määrittää äänen oletusvoimakkuuden (Volume) ja sen, kuuluuko ääni vasemmasta vai oikeasta kaiuttimesta (Pan).

Kaikille äänille voidaan määrittää, ladataanko ne etukäteen muistiin (Preload) vai ei. Kun ääni soitetaan, se täytyy ladata äänimuistiin. Jos lataat äänen etukäteen, tämä tehdään heti pelin alussa, jolloin se on heti soitettavissa. Jos et, ääni ladataan sen ensimmäisellä käyttökerralla. Tämä säästää hieman muistia, mutta saattaa aiheuttaa pienen viiveen äänen ensimmäisellä soittokerralla.

Game Makerissa ei ole sisäänrakennettua äänieditoria. Ominaisuuksissa voit kuitenkin määrittää ulkoisia editoreja, joita haluat käytettävän äänten muokkaukseen. Jos olet asettanut näitä, voit painaa Edit Sound (muokkaa ääntä) -painiketta muokataksesi ääntä. (Game Makerin ikkuna on piilotettuna, kun muokkaat ääntä ja palautuu, kun suljet äänieditorin.)