Kuvien lisäasetukset

Edistyneemmässä tilassa kuvan ominaisuusikkunassa on useita lisävaihtoehtoja, joita käsittelemme tässä.

Ensinnäkin, ikkunasta löytyy asetuksia yhteentörmäyksen tarkistukseen. Kun kaksi instanssia kohtaa, törmäystapahtuma (Collision) suoritetaan. Yhteentörmäykset tarkistetaan seuraavalla tavalla. Jokaisella kuvalla on raja-alue (bounding box). Tämä alue on sellainen, että se sisältää kaikkien alikuvien ei-läpinäkyvän osan. Kun raja-alueet menevät päällekkäin, tarkistetaan, menevätkö näiden kahden kuvan senhetkisten alikuvien kaksi kuvapistettä päällekkäin. Tämä toinen operaatio on tyyris ja vaatii ylimääräistä muistia ja esikäsittelyä. Jos sinua ei kiinnosta tietyn kuvan tarkka yhteentörmäyksen tarkistaminen, sinun ei kannata valita Precise collision checking-ruutua. Tässä tapauksessa vain raja-alueen tarkistaminen suoritetaan. Voit myös muuttaa raja-aluetta. Tämä on harvoin tarpeellista, mutta jossain tilanteessa voit haluta tehdä raja-alueesta pienemmän, jotta kuvan joidenkin ulokkeiden törmäyksiä ei oteta huomioon.

Kuvan reunat voivat näyttää hieman kulmikkailta. Välttääksesi tämän voit valita Smooth edges (Pehmeät reunat) -ruudun. Tässä tapauksessa kuvan reunoilla sijaitsevat kuvapisteet (eli kuvapisteet, jotka ovat läpinäkyvien kuvapisteiden vieressä) piirretään osittain läpinäkyvinä. Kuvat voi näin saada näyttämään paljon paremmilta. (Älä käytä tätä, jos kuvien täytyy sopia yhteen muodostaakseen suurempia muotoja, sillä siinä tapauksessa osittain läpinäkyvä viiva ilmestyy osien väliin.) Tämän asetuksen aiheuttama tehoste on näkyvissä vain pelissä, ei editorissa!

Pelin aikana kuvat muunnetaan tekstuureiksi. Tekstuurit täytyy siirtää videomuistiin (näytönohjaimessa), ennen kuin niitä voidaan käyttää. Kun Preload texture (Esilataa tekstuuri) -valintalaatikko on valittu, tämä tapahtuu heti kun peli ladataan, niin että pelin aikana ei ole viivettä. Jos pelissäsi on paljon suuria kuvia, joita ei käytetä heti alussa, haluat luultavasti ottaa valinnan pois mainitusta vaihtoehdosta. Tässä tapauksessa Game Maker vaihtaa tekstuureja videomuistiin ja takaisin tarvittaessa.

Lopuksi, voit määrittää kuvan origon. Tämä on kuvan piste, joka vastaa sen sijantia. Kun asetat instanssin tiettyyn sijaintiin, kuvan origo sijoitetaan siihen. Oletuksena se on kuvan vasen yläkulma, mutta joskus on käytännöllisempää käyttää keskikohtaa tai jotain muuta tärkeää kohtaa. Voit myös asettaa origon kuvan ulkopuolelle. Origon voi lisäksi asettaa klikkaamalla kuvaa (kun uusi origo on kuvan rajojen sisällä).