Objektien määrittäminen

Aiemmin näkemilläsi resursseilla voit lisätä hienoja kuvia ja ääniä peliisi, mutta ne eivät tee mitään. Nyt tulemme Game Makerin tärkeimpään resurssiryhmään, objekteihin. Objektit ovat yksikköjä, jotka tekevät kaikenlaisia asioita. Useimmiten niillä on kuva, joka edustaa niitä, jotta ne olisivat pelaajan nähtävissä. Niillä on oma käyttäytymisensä, koska ne voivat reagoida tiettyihin tapahtumiin. Kaikki, mitä näet pelissä (lukuunottamatta taustoja) on objekteja. (Tarkemmin ottaen, ne ovat oikeastaan objektien instansseja.) Hahmot, hirviöt, pallot, seinät ja kaikki muutkin ovat objekteja. Pelissä saattaa olla myös sen toimintaan vaikuttavia näkymättömiä objekteja.

Tässä vaiheessa olisi parasta opetella kuvien ja objektien ero. Kuvat ovat vain (animoituja) grafiikoita, joilla ei ole minkäänlaista käytöstä. Objekteilla on usein niitä edustava kuva, mutta objekteilla on myös käyttäytymistä. Ilman objekteja koko peliä ei ole!

Huomaa myös objektien ja instanssien ero. Objekti määrittelee tietyn yksikön, esimerkiksi hirviön. Tästä objektista voi olla monta instanssia pelissä yhtä aikaa. Kun puhutaan instanssista, tarkoitetaan silloin vain yhtä tiettyä pelissä olevaa instanssia. Kun taas puhutaan objektista, tarkoitetaan kaikkia objektin instansseja.

Valitse Create Object (Luo objekti) Resources (Resurssit) -valikosta luodaksesi uuden objektin. Seuraavanlainen ikkuna ilmestyy:

Tämä ikkuna on melko monimutkainen. Vasemmalla on perustietoja objektista. Keskellä on lista tapahtumista, jotka voivat tapahtua objektille. Oikealla ovat erilaiset toiminnot, joita objekti voi suorittaa. Tapahtumista ja toiminnoista kerrotaan lisää myöhemmissä kappaleissa.

Kuten aina, voit (ja myös pitäisi) antaa objektille nimi. Seuraavaksi voit valita objektille kuvan. Tämän voit tehdä klikkaamalla kuvanvalintalaatikkoa vasemmalla painikkeella tai valitsemalla sen vieressä olevan valikkonäppäimen. Ilmestyvässä valikossa on lista kaikista saatavalla olevista kuvista. Valitse kuva, jota haluat käyttää objektin kuvana. Jos et ole vielä lisännyt peliin kuvia, voit klikata New (Uusi) -painiketta luodaksesi uuden kuvaresurssin ja muuttaaksesi sitä. Resurssia valitessasi voit myös muokata valittua kuvaa Edit (Muokkaa) -painikkeella. Tämä on nopeampi keino resurssin resurssipuusta etsimisen sijaan.

Kuvaosion alla on kaksi valintalaatikkoa. Visible (Näkyvä) ilmoittaa, ovatko objektio instanssit näkyviä. On ilmeistä, että suurin osa objekteista on näkyviä, mutta joskus on hyödyllistä olla myös näkymättömiä objekteja. Voit käyttää niitä esimerkiksi liikkuvien hirviöiden reittipisteinä. Näkymättömät objektit reagoivat toimintoihin ja muut instanssit voivat myös törmätä niihin. Solid (Kiinteä) -valintalaatikko ilmaisee, onko objekti kiinteä (kuten seinä). Kiinteiden objektien kanssa tapahtuvat törmäykset käsitellään eri tavalla kuin ei-kiinteiden kanssa törmäämiset. On erittäin suositeltavaa käyttää kiinteysasetusta vain objekteihin, jotka eivät liiku.